Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Opiskelupaikka Tampere, päiväopetus. 

Opintojen kesto n. 1,5 – 2,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutus alkaa 31.7.2023.

Kohderyhmä: Yli 18-vuotiaille alasta kiinnostuneille.

Voit tiedustella vapaita koulutuspaikkoja hakijapalvelut@ahlman.fi

Koulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden, jos opiskelija hankkii oppisopimuspaikan. Lisätietoja: hakijapalvelut@ahlman.fi 

Luonnonvaratuottaja tai luonto-ohjaaja.

 

Luonto- ja ympäristöalojen opiskelijat opiskelevat tiiminmallilla elämysalojen tiimissä. Meillä opiskellessa opiskelijat eivät saa valmiita sisältöjä, vaan opintojen sisällöt mukautuvat opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Tiimioppimisen mallissa ajatellaan ja tehdään yhdessä. Opiskelu on opiskelijalähtöistä ja oma tiimi on tukemassa omalla yksilöidyllä opintopolulla eteenpäin.

 

Ihmisten kiinnostus luontoa ja luonnon tuottamaa hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt huomattavasti. Luontoa voi yhdistää luovasti monenlaisiin palveluihin ja toimintaan. Millainen oppimispolku veisi sinut kohti tavoitteitasi? Teemme sinulle oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Koulutukseen ei ole pohjatietovaatimuksia, mutta ihmisten, yhdessä tekemisen, yrittäjyyden ja luonnon pitää kiinnostaa sinua.

Nainen lukee karttaa metsässä.

Luonto-ohjaaja

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja toimii erilaisissa luontoon liittyvissä ohjaustehtävissä. Luonto-ohjaajat neuvovat, kertovat ja opastavat liikkumaan luontoon. Ohjaaminen voi tapahtua joko verkossa tai luonto-ohjaaja lähtee mukaan luontoon. Työtehtävä voi löytyä esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalalta, yhdistyksistä ja alan yrityksistä.

Meillä opiskelijoita valmennetaan toimimaan itsenäisesti ja luomaan jo opiskeluvaiheessa suhteita yhteistyökumppaneihin. Opiskelussa painottuu yrittäjämäinen toiminta, verkostoituminen ja opiskelijan aktiivinen rooli opintojensa suunnittelussa ja osaamisen hankkimisessa. 

 

Tutkinnon suorittanut luonto-ohjaaja

saa valmiudet toimia erilaisten ohjelma- virkistys- ja ulkoilupalveluyritysten ammattityöntekijöinä tai yrittäjinä

pystyy toimimaan luontoalan eri ammateissa luonto-ohjaajana valintojensa mukaisesti esim. kaupungeilla, maatilamatkailuyrityksessä, opastuskeskuksessa, leirikoulussa, ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavassa yrityksessä, yrittäjänä.

voi työskennellä mm. kaupungeilla, maatilamatkailuyrityksissä, matkailuyrityksissä, opastuskeskuksissa, ohjelmapalveluyrityksissä, leirikouluissa, ohjelma- tai hyvinvointipalveluja tarjoavissa yrityksissä sekä omassa yrityksessä

 

Luonnonvaratuottaja

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja etsii luonnosta tuotteita, joita voi hyödyntää esimerkiksi ruoanlaitossa tai kosmetiikka- ja käsityöalalla. Hyödynnettäviä tuotteita voi olla esimerkiksi koristemateriaalit, marjat, sienet, villiyrtit ja viljelyt luonnonkasvit.

Työtä tehdään usein yrittäjänä ja verkostoissa. Työtehtävä voi löytyä esimerkiksi keruun, viljelyn, jatkojalostuksen, tuotekehityksen tai ohjaustyön parista. Usein työ on yhdistelmä monenlaisesta tekemisestä vuodenaikojen kierron mukaan. 

Ala kehittyy huimaa vauhtia ja luonnonvaratuottajan on pysyttävä vauhdissa mukana. Ihmisten kiinnostus luontoa ja luonnon tuottamaa hyvinvointia kohtaan on lisääntynyt huomattavasti. Luontoa voi yhdistää luovasti monenlaisiin palveluihin ja toimintaan. Meillä opiskelijan uudenlaiset ja innovatiiviset näkemykset luontoalasta voi viedä koko alaa eteenpäin, sillä mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat.

 

Tutkinnon suorittanut luonnonvaratuottaja

kerää ammatissaan tarvittavan raaka-aineen luonnosta tai viljelee tuotevalikoimaansa soveltuvia luonnonkasveja

tuntee luonnon lainalaisuudet ja luonnon kiertokulun

toimii yhteistyössä maa- ja metsätalouden, elintarvikealan, kotiteollisuuden, luontoyritysten ja hyvän olon palveluita tarjoavien yritysten ja laitosten kanssa

voi työskennellä mm. puutarhaliikkeissä, järjestöissä, luontokouluissa, hyvinvointiyrityksissä, luontomatkailuyrityksissä, viljelijänä, jatkojalostusyrityksissä tai omassa yrityksessä

Tietoa hakijalle:

Meille voit hakeutua, kun opintojen alkamiseen mennessä:

 • olet täyttänyt 18 vuotta
 • olet suorittanut peruskoulun
 • sinulla on riittävä suomen kielen taito (taso B1)

Perustutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta ja opiskelupäiviin kuuluu lounas. Kustannuksia voi tulla esimerkiksi oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja -jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista.

Hakijat valitaan yhteispistemäärän perusteella (max. 30 pistettä). Hakemuksen perusteella hakijoista valitaan ensin soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat, jonka pisteet lisätään hakemuspisteisiin.

 

Hakijoita arvioidaan seuraavin kriteerein

Koulutus ja työkokemus (9 pistettä)

 • Koulutus
 • Työkokemus alalta, johon hakee
 • Työkokemus, muu

Perustelut (12 pistettä)

 • Tiedot alasta ja opiskelusta Ahlmanilla
 • Tavoitteet opiskelulle ja työllistymiselle
 • Alaan liittyvä osaaminen ja harrastukset
 • Valmiudet suorittaa tutkinto

Soveltuvuuskoe (9 pistettä)

 • Tarvittavat tiedot ja taidot
 • Soveltuvuus alalle
 • Valmiudet dialogiin

Hae mukaan tästä!

Hakemuksessa sinun on ilmoitettava korkein suorittamasi tutkinto. Työkokemuksesta on laskettava ja ilmoitettava erikseen sekä alaan liittyvä että muu työkokemus. Hakemukseen on liitettävä kopiot todistuksista, jotka osoittavat koulutuksen ja työkokemuksen.

Valmistaudu hakemuksen täyttämiseen tutustumalla tutkintosi sisältöön ePerusteet-sivustolla. Löydät tiedot palvelusta tutkinnon nimellä tai suoraan linkkinä siltä sivulta, jolta siirryit tälle hakulomakkeelle. Tutustu myös tietoihin opiskelusta AhmanEdulla osoitteessa ahlmanedu.fi.

 

Hakemuksen perusteluissa sinulta kysytään seuraavia asioita:

Tiedot alasta ja opiskelusta AhlmanEdussa

 • Millaista osaamista alallasi tarvitaan?
 • Miksi haluat opiskelemaan juuri AhlmanEduun?

 

Tavoitteet opiskelulle ja uralle

 • Mitä tutkintoosi sisältyviä opintoja erityisesti odotat ja miksi?
 • Mihin työtehtävään ja työpaikkaan haluaisit työllistyä opiskelun jälkeen tai sen aikana?

 

Alaan liittyvät harrastukset ja osaaminen

 • Mitä alaan liittyvää muuta koulutusta tai osaamista sinulla on?
 • Mitä alaan liittyviä harrastuksia tai kokemusta sinulla on?

 

Liitteet

 • Opiskelutodistukset
 • Työtodistukset

Koska AhlmanEdussa opimme yhdessä tiimeissä, haluamme arvioida myös valmiuksiasi dialogiin. Siksi kutsumme hakemuksen perusteella parhaimmat pisteet saaneet hakijat soveltuvuuskokeeseen.

 

Soveltuvuuskoe 31.3.2023 mennessä hakeneille

Luonto- ja ympäristöalan soveltuvuuskoe järjestetään 2.-10.5.2023 välisenä aikana. Lähetämme sähköpostitse kutsun ja ohjeet soveltuvuuskokeeseen valituille viimeistään 21.4.2023. Lähetämme myös tiedon niille hakijoille, joita ei valittu tällä kertaa soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskoe on pienryhmissä annetusta aiheesta hakijoiden kesken käytävä keskustelu tai yksilötehtävä-/haastattelu. Voit valmistautua valintapäivään perehtymällä huolellisesti kutsussa annettuihin ohjeisiin ja materiaaleihin.

 

Soveltuvuuskoe 18.4.-31.5.2023 aikavälillä hakeneille

Luonto- ja ympäristöalan soveltuvuuskoe järjestetään 5.-8.6.2023 välisenä aikana. Lähetämme sähköpostitse kutsun ja ohjeet soveltuvuuskokeeseen valituille viimeistään 2.6.2023. Lähetämme myös tiedon niille hakijoille, joita ei valittu tällä kertaa soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskoe on pienryhmissä annetusta aiheesta hakijoiden kesken käytävä keskustelu tai yksilötehtävä-/haastattelu. Voit valmistautua valintapäivään perehtymällä huolellisesti kutsussa annettuihin ohjeisiin ja materiaaleihin.

 

Materiaali- ja valmistautumisohjeet hakijalle

Keskusteluun saattaa liittyä ennakkotehtävä, johon ohjeet lähetetään kutsun yhteydessä.

Julkaisemme valinnan tulokset 31.3. mennessä hakeneille Opintopolussa 17.5.2023 mennessä. Käy tarkistamassa valinnan tulos sekä vastaanottamassa mahdollinen opiskelupaikka Oma Opintopolussa 31.5.2023 mennessä.

Valituksi ja valitsematta tulemisesta lähetetään päätös kaikille hakijoille viimeistään 9.6.2023. Opiskelijoiksi valituille lähetetään kesäkuun aikana myös ohjeet opintojen aloituksesta.

Opiskelu alkaa mm. etätehtävien tekemisellä 31.7.2023 ja ensimmäinen paikalla oloa vaativa orientaatiopäivä on 14.8.2023

Koulutus toteutetaan tiimioppimisen mallilla yhdessä ajattelemalla ja tekemällä mm.

 • kirkastamalla ja kiteyttämällä ydinasiat ja tavoitteet
 • suunnittelemme, miten voimme saavuttaa tavoitteet
 • kokeilemme ja toteutamme suunnitelmat käytännössä
 • keskustelemme tiimissä meille tärkeistä asioista
 • reflektoimme tekemistämme

Tutustu tiimioppimisen malliin: Tietoa hakijalle

@ahlmanluonto

Tervetuloa mukaan Sastamalassa järjestettävän LUMO-tapahtuman etkoille! Mainoksesta huolimatta tapahtuman kesto on noin klo 20 asti. 

🌿 Lahdenperän jurtta
24.5 klo 18-20 🌿

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Tervetuloa mukaan Sastamalassa järjestettävän LUMO-tapahtuman etkoille! Mainoksesta huolimatta tapahtuman kesto on noin klo 20 asti.

🌿 Lahdenperän jurtta
24.5 klo 18-20 🌿

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!
...

Luonto-22 tiimi on myös mukana Sastamalan Lumo-tapahtumassa 25.5. 
🌿
Voit tulla moikkaamaan meitä Sastamalan pääkirjaston puistoon torstaina klo 16-18:30
👋
Lisätietoa tapahtumasta löydät Facebookista Sastamalan Lumo-tapahtumasivulta.
ℹ️
"Kaikille avoin tapahtuma luonnon monimuotoisuudesta ja sen suojelusta. Työpajoja, rastirata, hyönteishotelli, oman pihan lumouttamis-luento ja paljon muuta mukavaa tekemistä."
🌼
Tervetuloa! 
😎
#ahlmanedu #ahlmanluonto #tiimioppiminen
#opiskelu #luontojaympäristöala #sastamalanlumo #luonnonmonimuotoisuus #luontotapahtuma #tapahtuma #pirkanmaanluonto #pirkanmaanlumo #sastamala

Luonto-22 tiimi on myös mukana Sastamalan Lumo-tapahtumassa 25.5.
🌿
Voit tulla moikkaamaan meitä Sastamalan pääkirjaston puistoon torstaina klo 16-18:30
👋
Lisätietoa tapahtumasta löydät Facebookista Sastamalan Lumo-tapahtumasivulta.
ℹ️
"Kaikille avoin tapahtuma luonnon monimuotoisuudesta ja sen suojelusta. Työpajoja, rastirata, hyönteishotelli, oman pihan lumouttamis-luento ja paljon muuta mukavaa tekemistä."
🌼
Tervetuloa!
😎
#ahlmanedu #ahlmanluonto #tiimioppiminen
#opiskelu #luontojaympäristöala #sastamalanlumo #luonnonmonimuotoisuus #luontotapahtuma #tapahtuma #pirkanmaanluonto #pirkanmaanlumo #sastamala
...

Tervetuloa mukaan Sastamalassa järjestettävän LUMO-tapahtuman etkoille! Luvassa lumoava villiyrtti-ilta 🌱

Luontosuhdetta vahvistavan villiyrttitapahtuman Lahdenperän jurtalla järjestää kohta valmistuvista 21luontolaisista kaksi luonto-ohjaajaa Jessica ja Taru, sekä luonnonvaratuottaja Jenna.

Luvassa on rituaalisen rummutuksen lisäksi paljon muutakin maagista ✨

Paikkoja on 12, ilmoittautumiset
jessica.ronkko@edu.ahlman.fi
Laita otsikoksi "Lumo"

Ihanaa maanantaita! 🌻
-
@ahlmanedu #etkot #luontoyhteys

Tervetuloa mukaan Sastamalassa järjestettävän LUMO-tapahtuman etkoille! Luvassa lumoava villiyrtti-ilta 🌱

Luontosuhdetta vahvistavan villiyrttitapahtuman Lahdenperän jurtalla järjestää kohta valmistuvista 21luontolaisista kaksi luonto-ohjaajaa Jessica ja Taru, sekä luonnonvaratuottaja Jenna.

Luvassa on rituaalisen rummutuksen lisäksi paljon muutakin maagista ✨

Paikkoja on 12, ilmoittautumiset
jessica.ronkko@edu.ahlman.fi
Laita otsikoksi "Lumo"

Ihanaa maanantaita! 🌻
-
@ahlmanedu #etkot #luontoyhteys
...

Oliko sulla hyvä Vappu? 
💐☀️🍩☕
@ahlmanedu
.
.
.
.
.
@visitnokia
#vappu2023 #vappulounas #nuijalammenlaavu #nuotioruokaa #munkkikahvit #ahlmanedu #ahlmanluonto #luontojaympäristöala #luontoohjaaja #opiskelijaelämää #koulupäivä #laavulla

Oliko sulla hyvä Vappu?
💐☀️🍩☕
@ahlmanedu
.
.
.
.
.
@visitnokia
#vappu2023 #vappulounas #nuijalammenlaavu #nuotioruokaa #munkkikahvit #ahlmanedu #ahlmanluonto #luontojaympäristöala #luontoohjaaja #opiskelijaelämää #koulupäivä #laavulla
...

Ensinnäkin suurkiitokset Annikalle, @erityismetsa lle, että saimme tulla tekemään majoitetta, sekä oppimaan yrityksestäsi. Opimme myös, kuinka tehdään rakovalkea 🔥
Käykää tsekkaamassa, mitä @erityismetsa tarjoaa 🌲💚
-
@ahlmanedu @erityismetsa #ahlmanluonto #erityismetsa #majoite

Ensinnäkin suurkiitokset Annikalle, @erityismetsa lle, että saimme tulla tekemään majoitetta, sekä oppimaan yrityksestäsi. Opimme myös, kuinka tehdään rakovalkea 🔥
Käykää tsekkaamassa, mitä @erityismetsa tarjoaa 🌲💚
-
@ahlmanedu @erityismetsa #ahlmanluonto #erityismetsa #majoite
...

Ihana Torronsuon kansallispuisto vierailtu tänään. Suolla on niin rauhallista ja kaunista, oli sää mikä tahansa.

@ahlmanedu #torronsuonkansallispuisto #suo #luonto #tammela

Terkuin,
Jenna ja Taru 🍄

Ihana Torronsuon kansallispuisto vierailtu tänään. Suolla on niin rauhallista ja kaunista, oli sää mikä tahansa.

@ahlmanedu #torronsuonkansallispuisto #suo #luonto #tammela

Terkuin,
Jenna ja Taru 🍄
...

Jos et löydä verkkosivuiltamme vastausta kysymykseesi, ota meihin yhteyttä tällä lomakkeella.

 

Yhteydenottolomake koulutukset
Haluan

Minua kiinnostava koulutus tai koulutukset

Kysyttävää koulutuksesta? Kysy meiltä!

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

 

Uutiskirje