Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Opiskelupaikka: Tampere, oppisopimuskoulutus

Hakuaika: 7.6.-17.9.2023 

Opintojen ajankohta: 2.10.2023-2.5.2025

Kohderyhmä: Nykyiset tai tulevat maatalousyrittäjät 

Koulutuksen hinta: 500 €

Tervetuloa resurssiviisas maanviljelijä -koulutukseen!

Tule mukaan tekemään erikoisammattitutkinto, jonka avulla saat samalla suunnattua maatilapolkusi uuteen suuntaan! Koulutuksessa saat uudenlaiset työkalut ja materiaalipankin sekä toisten ajatustuen avuksi matkalla uudistavaan maatalouteen ja tilan hoitoon.

Maatilayrityksen johtaminen 90 osp

Holistic Management eli kokonaisvaltainen tilanpito on maatilojen suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan rakentaa taloudellisesti kannattava ja luontoa uudistava maatila, jossa viljelijäperhe voi hyvin.

Kouluttajana tutkinnonosassa toimii Holistic Management neuvoja Philipp Mayer sekä muita alan parhaita asiantuntijoita.

Tutkinnonosassa tutustumme kokonaisvaltaisen tilanpidon periaatteisiin ja käytöntöihin. Teet koulutuksessa tilallesi kattavan inventaarion: Kuka on tilalla päätöksentekijä, ja kuinka paljon tilalla on resursseja. Mikä on tilan pidon tavoite, miksi työtä tehdään? Maatilayrittäjien arvot otetaan inventaariossa huomioon, eli tehdään katsaus myös elämänlaatuun, arvoihin ja toimintatapoihin! Opit koulutuksessa, miten tilalla kannattaa tehdä päätöksiä ja miten päätöksen tekoa voidaan testata. Koulutuksessa ytimessä on myös toimiva maaperä prosessit ja mitä työkaluja kokonaisvaltainen tilanpito voi antaa monimutkaistenkin ekosysteemiprosessien hallintaan. Opit, kuinka voit omin resurssein ja nopeasti arvioida maaperän terveyttä kohdennettujen parantamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tehdään arviointeja käytännössä ja opitaan myös käytännön esimerkeistä.

Koulutuksessa käydään kokonaisvaltaisen tilanpidon taloussuunnitteluprosessi läpi askel askeleelta. Teet taloussuunnittelun myös omalle tilallesi ja harjoittelet käytännössä taloussuunnittelun keskeisiä elementtejä. Koulutuksessa käydään läpi myös omakohtaisia oppeja ja kokemuksia. Luodaan katsaus myös tilan tulevaisuuden suunnitteluun. Opit, miten visiota, karttoja ja luovuutta voi käyttää tilan liiketoiminnan tulevaisuussuunnitelman luomiseen. Suunnitelmaa voidaan realistisesti toteuttaa vuosittaisen taloussuunnitelman avulla.

Osallistujat perehtyvät koulutuksessa myös tilannetajuiseen laiduntamiseen. Opit tekemään omalle tilalle sovitellun laidunsuunnitelman, jota voit muuttaa tarpeen mukaan.

Koulutuksessa opit myös nykyaikaiset markkinoinnin keinot maatilan viestinnän ja markkinoinnin parantamiseen.

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Bioaktiivisen kompostin suunnittelu, valmistaminen ja kehittäminen 30 osp

Koulutuksessa opit AhlmanEdussa kehitetyllä reseptillä valmistamaan maatilallesi maaperän hyvinvointia lisäävää kompostia sekä opit, mikä merkitys maaperän elämälle on bioaktiivisella, elävällä kompostilla.

Mitä on bioaktiivinen komposti? Aerobisen ja termofiilisen kompostoinnin avulla voit hoitaa peltomaata ja laitumia sekä tukea viljelykasvien tarpeita biologisesti ja uudistavasti. Bioaktiivisessa kompostoinnissa yhdistetään omalta tilalta löytyviä raaka-aineita. Hallitussa aerobisessa kompostoinnissa syntyy mikrobiologisesti rikasta maanparannusainetta, joka samanaikaisesti lannoittaa sekä tukee ja uudistaa maaperän biologisia prosesseja.

Tilalla valmistettavan laadukkaan kompostin avulla säästät myös kustannuksia, sillä voit parhaassa tapauksessa luopua epäorgaanisista lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista.

Koulutuksessa opit, miten biologisesti aktiivista kompostia valmistetaan ja käytetään:

  • opit bioaktiivisen kompostin valmistukseen liittyvän teorian maaperän ravintoverkosta,
  • kehitämme yhdessä tilallesi oman kompostireseptin valmiista ja helposti saatavista raaka-aineista
  • likaamme kädet – luomme käytännössä kompostikasan, jotta voit helposti toistaa oppimasi omalla tilallasi

Koulutuksessa tutustutaan eri raaka-aineiden eri suhteisiin, ainesosien sekoittamiseen ja kasaamiseen jne. Perehdytään erilaisiin kompostointimenetelmiin, resepteihin ja mahdollisuuksiin laajentaa kompostointia maatilan mittakaavaan.

Valmistamme koulutuksen aikana käytännössä bioaktiivista kompostia – käännämme kompostikasaa, seuraamme kasan lämpötilaa, kosteutta ja hajua, tarkkailemme muutoksia ja reagoimme niihin.

Opit, mitä on mikrobiologisesti korkealaatuinen bioaktiivinen komposti. Arvioimme kompostin morfologisia ominaisuuksia ja tuotetun kompostin mikrobiologista laatua mikroskoopin avulla. Opit, miten valmistetaan bioaktiivista kompostiekstraktia eli kompostiuutetta ja -teetä sekä osaat arvioida sen laatua.

Peltoviljelyn suunnittelu ja kehittäminen 60 osp

Maaperän ravintoverkko (englanniksi Soil Food Web) on maaperän elävien organismien monimuotoinen ekosysteemi, joka on uusimman tiedon valossa ratkaisevassa roolissa maan kasvukunnon ja kasvien hyvinvoinnin kannalta. Opit ymmärtämään tämän pinnan alla elävän ravintoverkon roolin maanviljelyssä ja valjastamaan sen voimat tekemällä yhteistyötä lukuisten eri pieneliöiden ryhmien kanssa.

Koulutuksessa opit:

  • Mikä on maaperän ravintoverkko?
  • Mitkä ovat sen toiminnot?
  • Miten arvioin ravintoverkon tilaa omilla pelloillani?
  • Miten ravintoverkkoa vahvistetaan?

Tavanomaisessa maanviljelyssä ei käytännössä huomioida elävän ravintoverkon valtavaa merkitystä hyviä satotasoja tavoiteltaessa. Uudistavassa maanhoidossa ymmärrys ravintoverkon toiminnasta tuodaan mukaan viljelytoimenpiteiden valintaan. Tällöin voidaan lyhyessä ajassa luopua suuresta osaa mineraalilannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä vähentää maanmuokkauksen tarpeita. Lopputuloksena on elävämpi maaperä, kestävä maan kasvukunto sekä ravitsevampi sato ihmisille ja eläimille.

Koulutuksen aikana opit tekemään ravintoverkosta tärkeimmän yhteistyökumppanisi viljelyssä ja ymmärrät paremmin maaperää maatilallasi.

Pystyt luopumaan tuntuvasta osasta tavanomaisia maanhoidon käytäntöjä, jotka vahingoittavat maaperän ekosysteemiä. Samalla säästät aikaa ja rahaa.

Maaperän ravintoverkon hoitamisen tärkeimmät työvälineet:

  • Bioaktiivinen komposti: teoriaa ja käytännön tietoa kompostoinnin eri tapahtumista
  • Kompostin havainnointi: tuoksu, kosteus, raaka-aineet jne.
  • Kompostiteet ja -uutteet

Koulutuksen aikana pääset arvioimaan ja katsotaan miltä maaperän pieneliöt näyttävät mikroskoopilla ja tietokoneen ruudulla.

Tutustut AhlmanEdun kompostointimenetelmään ja osaat arvioida kompostin laatua aistinvaraisesti ja mikroskoopilla. Osaat valmistaa kompostiekstraktia ja analysoimaan sitä mikroskoopilla.

Koulutuksessa pääset perehtymään maaperän ja kompostin pieneliöihin mikroskoopilla. Opit mikroskopian perusteet ja tiedät, miltä maaperä näyttää mikroskoopilla sekä mitä havainnoista voi päätellä? Opit tutkimaan erilaisia maaperätyyppejä sekä tutustut maanäytteiden arviointiin ravintoverkon näkökulmasta.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat alalla toimivat maatalousyrittäjät tai tulevat maatalousyrittäjät, jotka voivat olla kotieläin- tai kasvinviljelytilallisia. Koulutukseen osallistujan täytyy olla uuteen suuntautuva, uusia mahdollisuuksia omalle tilalleen hakeva yrittäjä, joka haluaa tehdä tilan johtamista toisin kuin on totuttu. Koulutukseen osallistuja on kiinnostunut maan kasvukunnon parantamisesta, tilan kokonaisvaltaisesta johtamisesta sekä maatilan sosiaalisen näkökulman sekä biologisen monimuotoisuuden huomioimisesta.

 

Tutkinnon osan osaamisen hankkimista auttaa aiemmin suoritettu alan perustutkinto tai ammattitutkinto tai muu vastaava tutkinto ja/tai riittävä työkokemus alan töistä ja yrittäjänä toimimisesta.

 

Mikäli oppisopimuksen ehdot työpaikalla täyttyvät niin hakija voidaan valita opiskelijaksi. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. 

Tietoa hakijalle:

Aiemmin suoritettu alan perustutkinto tai ammattitutkinto tai muu vastaava tutkinto ja/tai riittävä työkokemus alan töistä ja yrittäjänä toimimisesta. 

Mikäli oppisopimuksen ehdot työpaikalla täyttyvät niin hakija voidaan valita opiskelijaksi. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. 

 

Uutiskirje