Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Opiskelupaikka Tampere

Koulutuksen ajankohta: 1.9.2023-30.4.2024

Kohderyhmä: Yli 18-vuotiaille teatteri-alasta kiinnostuneille. 

Teatteritaiteen opetusta Tampereen ydinkeskustassa!

 

Suomen Teatteriopistossa opetus suuntautuu näyttelijäntyöhön ja se käsittää näyttelijäntyön kaikki osa-alueet: puhetekniikka, improvisaatio, kontaktiharjoitukset, teatterihistoria, dramaturgia, roolianalyysi, laulu, miekkailu, akrobatia ja tanssi. Koulutuksen tavoite on kehon, mielen ja terveen äänenkäytön yhteen liittäminen ja näin persoonallisen ja kokonaisvaltaisen ilmaisun muodostaminen. Lähtökohtana on oppilaan oman persoonallisuuden korostaminen sekä valmiuksien kehittäminen itseilmaisuun erilaisissa tilanteissa.

Opetuksessa tutustutaan roolityön perusteisiin ja tekstien analyyttiseen lukemiseen sekä tehdään kohtausharjoituksia. Opiskelijat opettelevat arvioimaan omaa ja muiden ilmaisua. Lisäksi opetellaan aktiivista ja luovaa asennetta taiteelliseen työhön. Lukuvuoden opetus jakautuu viiteen 6-7 viikkoa pitkään jaksoon. Viimeisessä jaksossa valmistetaan opinnäytetyönä näytelmä. Opiskelu on päätoimista, viitenä päivänä viikossa. Opettajina ja esitysten ohjaajina toimivat alan kokeneet ammattilaiset.

Opetuksen päämääränä on antaa opiskelijalle sellaiset perusvalmiudet, että hänen jatko-opintoihin suuntautuva valintansa helpottuisi. Koulu antaa perusteet jatkokoulutukseen mm. ammattikorkeakouluun, Teatterikorkeakouluun, Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitokselle sekä eri alojen oppisopimuskoulutuksiin. Opiskelua voi jatkaa myös Suomen Teatteriopiston näyttelijäntyön jatkolinjalla.

Näyttelijäntyön peruslinja

Tavoitteena on antaa lukuvuoden aikana opiskelijalle perustiedot ja -taidot itseilmaisuun sekä sen kehittämiseen ja harjoittamiseen. Tavoitteena on kehittää luovuutta, esiintymisrohkeutta ja ilmaisutaitoa työelämän haasteita silmällä pitäen.

Näyttelijäntyön peruslinja / musiikkiteatteripainotus

Opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tanssityyleihin, opiskellaan laulua sekä saadaan opetusta näyttelijäntyössä ja sitä sivuavissa oppiaineissa: improvisaatio, puhetekniikka, teatterihistoria, dramaturgia ja musiikkiteatterin perusteet. Opetuksen tavoite on tutustuttaa opiskelijat musiikkiteatterin eri lajeihin ja esitystraditioon sekä tietysti perustaitojen kartuttaminen.

Näyttelijäntyön jatkolinja

Näyttelijäntyön jatkolinjalle voivat hakea kaikki ne oppilaat, jotka ovat opiskelleet päätoimisesti yhden vuoden näyttelijäntyötä jossakin oppilaitoksessa. Opetus perustuu näyttelijäntyön perusvalmiuksien ylläpitämiseen ja uuden oppimiseen. Näyttelijäntyön peruslinjan oppeja syvennetään oppitunneilla sekä valmistamalla 2-3 opinnäytetyötä: satunäytelmä, komedia, nykydraama/klassikko.

Tietoa hakijalle:

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä.

Hakuajan päätyttyä hakija saa kutsun pääsykokeisiin, jotka järjestetään kesä- ja elokuun alussa. Pääsykokeissa hakijan tulee näyttää ilmaisullista osaamistan sekä halua ja valmiuttaan opiskella näyttelijäntyötä.

Hakijan tulee valmistella pääsykokeisiin laulu sekä ennalta annettu monologi. Lisäksi opiskelija esittää suunnittelemansa liikesarjan / tanssin. Valintaraati saattaa myös teettää improvisaatio- ja tanssiharjoituksia. Raati myös haastattelee hakijoita.

Koulutukseen hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta viikon sisään pääsykokeesta.

Lukuvuosimaksu on 4000 € / linja, varausmaksu 1000 €

Mahdollista maksaa kahdessa tai kymmenessä erässä:
Kahdessa erässä yht. 4200 € (Varausmaksu 1000€ ja 1600€/erä)
Kymmenessä erässä yht. 4500 € (Varausmaksu 1000€ ja 350€/erä)

Kansanopistolinjoilla (taide- ja pelialat) opiskeleva voi asua oppilaitoksen asuntolassa.

Kaikille kansanopistolinjojen opiskelijoille tarjoillaan lounas ma-pe.

Vähintään 2 kuukauden päätoiminen opiskelu oikeuttaa valtion opintotukeen. Myös 8 viikon mittainen monimuoto-opiskelu oikeuttaa opintotukeen (laajuusvaatimuksena 3 opintoviikkoa/kk). Opintotukea voi hakea heti opiskelupaikan varmistumisen jälkeen. Kansanopiston asuntolassa asuva voi hakea myös asumislisää (88,87 €/kk).

Kela suosittelee sähköistä asiointipalvelua. Täytä opintotukihakemus osoitteessa: www.kela.fi/opintotuki_nain-haet

Tarkemmat tiedot opintotuen myöntämisperusteista saat osoitteesta www.kela.fi

Jos et löydä verkkosivuiltamme vastausta kysymykseesi, ota meihin yhteyttä tällä lomakkeella.

 

Yhteydenottolomake koulutukset
Haluan

Minua kiinnostava koulutus tai koulutukset

Kysy lisää koulutuksesta:

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

 

Uutiskirje