Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Mukautuvan laidunnuksen ensimmäisiä kokemuksia Ahlmanin lypsykarjatilalta

Ahlmanin laitumien kuntoa on tänä kesänä lähdetty parantamaan kokonaisvaltaisen laidunnuksen mallilla, jossa pieneltä lohkolta toiselle lehmiä siirtämällä nurmelle annetaan aikaa toipua laiduntamisesta entistä pidemmän ajan. Olosuhteiden mukaan muokattavan menetelmän avulla tavoitellaan korkealaatuisempaa nurmea koko laidunkauden ajaksi. Aiemmin on jo tehty muutoksia mm. laidunsiemenseoksiin ja muokattu peltoja.

 

Holistic Management-kouluttaja ja neuvoja Philipp Mayer teki laidunsuunnitelman yhteistyössä maatilamestari Harri Ala-Kapeen kanssa. Suunnitelmien tärkeänä tavoitteena on pidemmän laidunkauden lisäksi se, että laitumet kestäisivät paremmin sekä kuivuutta että sateita. Mayer arvioi, että kokonaisvaltaisen laidunnuksen avulla maan veden imeytymis- ja pidättämiskykyä voi parantaa moninkertaiseksi. Myös maan kunnon oletetaan paranevan laidunnusmenetelmää jatkettaessa; hiilensidonta lisääntyy, maan tiivistymisongelma helpottuu ja maan pieneliöstön toiminta paranee.

 

Menetelmän avulla tavoitellaan ajan ja rahan säästön lisäksi samalla paremmin voivia laitumia. Jatkossa aikaa kuluu maan muokkaamisen ja puhdistusniittojen sijaan aitojen ja lehmien siirtoihin. Nopeasti siirrettäviä kevyitä väliaitoja tehdään melkein joka päivä, koska lehmät siirtyvät tällä hetkellä kerran päivässä uudelle alueelle. Säästöä työajassa tulee, kun puhdistusniittoja ja rikkakasvien torjuntaa ei tarvita enää ainakaan samassa mittakaavassa, jos ollenkaan. Lehmiä oikea-aikaisesti siirtämällä laidunlohkolta toiselle lehmät itse levittävät omatekoiset lannoitteensa tasaisemmin. Samalla ne syövät kasvit tasaisemmin ilman laajan laidunalueen mahdollistavaa kasvien valikointia. Kasvit saavat elpyä lepojakson pidentyessä, eikä mitään kohtaa ylilaidunneta. Tänä kesänä lohkot saivat levätä pisimmillään 16 vuorokautta ennen uutta laidunnusta. Ensi kesänä kaikkien laitumien ollessa käytössä lepojaksot oletettavasti pitenevät vielä. Muutoksia entiseen ovat myös entistä monipuolisemmat nurmisiemenseokset ja täydennyskylvöt.

 

Kesän mittaan huomattiin, että keväällä tehtyä suunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan täsmälleen siten kuin kalenteriin alun perin kirjattiin. Laitumet ja säät eivät toimi kuten ihannetilanteessa kesän alussa toivotaan. Omat arviot menevät pieleen, ja joku lohko onkin pisteytetty huonommaksi tai paremmaksi kuin totuus kesän mittaan onkaan. Ahlmanilla totuus on se, että laidunalaa on vähemmän kuin karjan koko edellyttäisi ihannetilanteessa. Asialle ei voi kuitenkaan mitään, joten laidunalaa pitää hoitaa ja hyödyntää lehmien avulla entistä suunnitelmallisemmin. Alkukesä oli todella kuiva, ja sen jälkeen sateita tuli liikaakin. Yhden kesän aikana kaksi ääritilannetta toi heti haasteita laiduntamiseen. Kuivana aikana laidun ei uusiutunut kuten piti, ja lehmät tarvitsivat enemmän sisäruokintaa navetassa ollessaan. Normaalioloissakin korkeatuottoista lypsykarjaa ruokitaan myös niiden ollessa navetassa.

 

Nyt kokemukset uudesta menetelmästä vaikuttavat positiivisilta, ja laidunten kehittämistä jatketaan edelleen tulevina kesinä. Esimerkiksi lannoittamiseen kuluvan ajan ja rahan käyttö tulee vielä tulevina kesinä testattavaksi, koska pienellä alalla laitumet elpyvät lannoitteen avulla nopeammin. Myös palkokasvien määrää lisätään siemenseokseen, jotta lehmien ruokintaan saadaan laitumilta lisää valkuaista.

 

 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Niiranen
0505 707 505 tai riitta.niiranen@ahlman.fi