Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ahlmanin suomenkarjan elävä geenipankki täyttää 10 vuotta

Ahlmanin pääasiassa länsisuomenkarjasta koostuva geenipankkikarja on auttanut eläintenhoidon opetuksessa ja tuottanut huippulaadukasta raaka-ainetta Ahlmanin oman meijerin ja ravintolan tarpeisiin jo 10 vuotta Tampereella. Geneettisesti arvokas karja tuo elävän maaseudun kaupunkiin laiduntamalla kesäisin tiiviin asuinalueen tuntumassa vain viisi kilometriä Tampereen keskustasta.

Virallisesti geenipankkikarja perustettiin Ahlmanin navettaan 17.3.2008, jolloin Sukevan lakkautetun vankilan navetasta siirrettiin Ahlmanin navettaan 37 länsi- ja itäsuomenkarjan eläintä. Tällä hetkellä Ahlmanilla on 41 lypsävää, joissa on 30 länsisuomenkarjan, 9 itäsuomenkarjan ja kaksi pohjoissuomenkarjan lehmää. Lisäksi navetassa on nuorkarjaa 44 yksilöä. Rotujen elinvoimaisuus on paitsi kulttuurihistoriallisesti arvokasta, myös luonnon monimuotoisuuden kannalta merkityksellistä. Yksi tapa säilyttää arvokkaat sukulinjat on säilyttää ne elävänä tuotannossa maatiloilla sekä erikoistuneilla geenipankkitiloilla, joilla ylläpidetään hyvinkin erityyppisiä karjasukuja. Alkuperäisrotujen geenejä pakastetaan myös pitkäaikaissäilytykseen. Eläingeenivarojen säilytysohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus Luke.

Suomenkarjan pitkä sopeutuminen pohjoisiin olosuhteisiin on tuonut niiden lihaan ja maitoon hienoja ominaisuuksia. Suomenkarjan maidossa on melko runsaasti valkuaista ja rasvaa, ja se juoksettuu hyvin, ja sopii siten erinomaisesti juustojen ja hapanmaitotuotteiden valmistukseen. Ahlmanilla on erinomaisia kokemuksia suomenkarjan maidon jalostamisesta arvostetuiksi tuotteiksi. Suomenkarjan lihaa on myös tutkittu mureus- ja aistinvaraisin kokein. Tutkimuksissa on todettu, että se on kaikilla laatumittareilla mitattuna yhtä laadukasta kuin niin kutsuttujen pihvikarjarotujen liha. Suomenkarjan lihassa hyvän pehmeän rasvan osuus on isompi ja epäterveellisen kovan rasvan osuus on pienempi suhteessa muihin rotuihin.

Ahlmanilla on käynnistynyt myös kaksivuotinen Kasvua suomenkarjasta -kehittämishanke, jonka tavoitteena on verkostoida suomenkarjatilalliset ja jatkojalostajat. Tarkoitus on edistää suomenkarja-tuotteiden kehitystyötä ja pääsyä markkinoille muodostamalla paikallisia lyhyitä toimitusketjuja. Tavoitteena ovat laadukkaat suomenkarjasta saatavat tuotteet määrällisen tuotoksen maksimoimisen sijaan. Hankkeessa myös brändätään suomenkarja valtakunnallisesti. Samalla saadaan suomenkarjasta saatavien tuotteiden hyvät ominaisuudet tutummiksi kuluttajille.

Lisätietoja:

Riitta Niiranen
Projektipäällikkö
Kasvua suomenkarjasta -kehittämishanke
Nautakarjatalous kuntoon -koulutushanke
0505 707 505 riitta.niiranen@ahlman.fi

Harri Ala-Kapee
Maatilamestari
040 758 6658
harri.ala-kapee@ahlman.fi