Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ahlmanin Neilikka-lehmä tutkimussähköä louhimassa

Itäsuomenkarjan lehmä Neilikka lehmä laitumella

 

Ahlmanin itäsuomenkarjan Neilikka-lehmä valikoitui kantamaan pieniä tutkimuslaitteita Tampereen Yliopiston tutkijan David Blaževićin tutkimukseen, jonka avulla toivottavasti jo lähitulevaisuudessa lehmän normaalien liikkeiden energiaa voitaisiin varastoida talteen pieniin laitteisiin. Testausta tehtiin viitenä päivänä lehmien laidunulkoilun aikana elokuun puolivälissä. Tätä energian louhinnaksi kutsuttua menetelmää tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa lehmillä. Neilikka ei suuria suorituksia joudu tekemään, siltä vaaditaan vain pienen tutkimuslaitteen ja jalkapannan pitämistä muutaman tunnin ajan päivittäin. Muuten Neilikka saa elää normaalia aktiivista lehmän elämää.

 

”Tavoitteena on jonain päivänä tehdä kaupallinen sovellus laitteista. Tähän mennessä eläimillä tehdyt energian louhintaan liittyvät kokeilut ovat olleet akateemisia tutkimuksia”, David Blažević kertoo. Energian louhintaa on tähän saakka tehty koneista. Eläimiin liittyvät teknologiat ovat joutuneet odottamaan myös teknologian kehittymistä; laitteiden pitää olla kevyitä, pieniä, kestäviä ja niiden pitää silti kyetä tallentamaan tehokas määrä energiaa, jotta sovellukset olisivat kannattavia.

 

David Blažević jatkaa todennäköisesti tutkimuksia myös Ahlmanilla ensi kesänä, kun tuloksia on analysoitu ja laitteistoja parannettu tulosten perusteella. Meneillään olevassa tutkimushankkeessa Blažević haluaisi tutkia energian louhintaa myös laiduntavilla vuohilla ja poroilla. Neilikan avulla on saatu jo ensimmäisiä tuloksiakin: laitteistoja on vahvistettava kestämään eläinten normaali elämä. Myös erilaiset kiinnitystavat ovat pohdinnassa. Lehmien aktiivisuutta ja liikkeitä analysoimalla mietitään myös tehokkaimpia tapoja kerätä energiaa lehmää häiritsemättä. Nyt Blažević on lehmien elämää laitumella seuratessaan saanut ajatuksen, miten lehmien korvien liikkeitä voitaisiin käyttää energian louhimiseen. Kaulapanta on silti se helpoin paikka sijoittaa laitteisto lehmien hyvinvoinnin näkökulmasta.

 

Laitteisiin tallennettavaa energiaa voitaisiin jatkossa hyödyntää esimerkiksi eläinten paikallistamiseen, eläimen hyvinvointia mittaaviin laitteisiin tai vaikkapa laiduntamisen apuvälineenä. Aidaton laiduntaminen olisi mahdollista, kun eläimen itsensä tuottama energia ohjaisi lehmät ja vaikkapa vuohet laiduntamaan oikeassa paikassa. Potentiaalisesti kehitettävien sovellusten määrä eri laiduntaville eläinlajeille on huikea!

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riitta Niiranen
0505 707 505  riitta.niiranen@ahlman.fi