Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

AhlmanEdu julkaisi mobiilipelin pohjoisista tunturikarjoista

 

AhlmanEdu yhdisti suosituimmat koulutusalansa – pelialan ja maatalouden – ja julkaisi maailman ensimmäisen pohjoismaisiin tunturikarjarotuihin perustuvan mobiilipelin. Pelissä yhdistetään todellista karjanjalostustiedettä, tietoa ja tarua historiasta nykypäivään sekä kantakirjojen salaisuuksia.

 

Ahlmanin elävää kaikista suomenkarjaroduista koostuvaa geenipankkikarjaa on käytetty pelissä äänimaailman luomiseen, kun navetassa äänitettiin mm. käsin lypsämistä ja muuta navetan äänimaisemaa. Laaja tietopohja suomenkarjasta tuotiin pelissä ilmestyviin tietolaatikoihin. Peli soveltuu hyvin esim. maatalousalan opetukseen, mutta myös kaikkien aiheesta kiinnostuneiden pelattavaksi. Pelissä on tarkoitus selviytyä 1800-luvun alun uudisraivaajatilallisesta nykypäivään ja jopa tulevaisuuteen saakka vaalien samalla tunturikarjaa, huolehtien tilan onnellisuudesta ja rakentamisesta viljelyä ja ravinnonhankintaa unohtamatta. Oikeaa tapaa pelata ei ole – selviytyminen karjan kanssa on tärkeintä!

 

”Vaikka peliä voi käyttää oppimiseen ja siinä on paljon todellista faktaa, kehittämisessä tärkeintä kuitenkin oli, että peli on hauska, jotta sen parissa viihdytään”, kertoo projektipäällikkö Riitta Niiranen AhlmanEdusta.

 

Peli on toteutettu sekä suomeksi että englanniksi ja sitä voi pelata sekä Ruotsin, Suomen että Norjan tunturirotuihin tutustuen. Projektiin osallistuneet asiantuntijat ovat koonneet peliin laajasti tietoa eri lähteistä. Olennaista pelissä on perehtyä tunturirotujen jalostukseen, ja säilyttää rotu puhtaana vuosikymmenten ajan. Pelinkehittäjä Jaakko Väisänen AhlmanEdusta koodasi tätä varten peliin pienten eläinpopulaatioiden EVA-jalostusohjelman. Pelissä käytetyt 6491 eläinten uniikkia nimeä ovat peräisin aidoista kantakirjoista kolmesta eri maasta. Peligraafikko Laura Karppinen perehtyi todellisiin historiallisiin Lapin alueen maatalousrakennuksiin, ja ne on mallinnettu peliin esikuvien pohjalta.

 

AhlmanEdun pelialan koulutuspäällikkö Jari Yltävä sanoo, että projektissa mukana olo oli mielenkiintoista ja pelin olisi voinut toteuttaa monella tavalla. ”Monet muutkin tutkimushankkeet voisivat hyötyä pelillistämisestä ja AhlmanEdu voisi olla yhteistyökumppanina muissakin vastaavissa projekteissa jatkossa.”

 

Peli on kehitetty osana 3MC – pohjoiset tunturikarjat -hanketta, jossa on suomalaisten toteuttajien lisäksi myös osaamista Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Hankkeessa pyrittiin etsimään uutta tapaa tuoda laajalle yleisölle tutkimustuloksia, ja kertoa uhanalaisista tunturiroduista uusille ryhmille.

 

Lataa Nordic cows -peli Google Playn kautta: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NordGen.NordicCows tai hakemalla ”Nordic Cows”

Lue lisää projektista NordGenin sivuilta: https://www.nordgen.org/fi/peliaplikaatio-tunturikarjoista/

Nordic Cows: Monitieteinen hanke julkaisee uudenlaisen maatalouspelin – NordGen