Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Opiskelijan kokemuksia – Peliohjelmointi

Elokuussa 2020 peliohjelmoinnin linjalla aloittanut Ville Kurki avasi ajatuksiaan opiskelusta Ahlmanilla.

Ville on ollut nuoresta asti kiinnostunut peleistä, pelaamisesta sekä tietotekniikasta, joten alalle päätyminen oli odotettavaa. Ahlmanille hän päätyi miettiessään seuraavaa askelta elämässään ja kun kaveri vieressä muutti Joensuusta Tampereelle, päätti Ville, että tämä voisi olla hänellekin oikea suunta. Ahlman valikoitui kouluksi yhteensopivien kriteerien sekä jatkohaun mahdollisuuden vuoksi.

Ville kertoo, että koulupäivät voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan, opetus- ja projektipäiviin. Opetuspäivinä käydään läpi teoriaa, sisällön ja opetustavan vaihdellessa. Projektipäivät taas ovat hyvinkin monimuotoisia ja ne voivat pitää sisällään esimerkiksi aivoriihiä projektinhallintaan liittyen, sisällön tuottamista peliin tai yhteensopivuuksien testaamista. Yleisesti peliohjelmointi pitää sisällään suurimmaksi osaksi koodausta, mutta raja visuaalisen pelisuunnittelun kanssa on joskus häilyvä. Näkyvääkin sisältöä peliin pääsee siis suunnittelemaan. Välillä työtilassa vallitsee positiivinen kaaos, joka nostattaa yhteistyöhalua ja projektin jäsenten työmoraalia.

Tullessaan kouluun Villen kokemus koodaamisesta oli täysin nolla, mutta jo näinkin lyhyehkössä ajassa hän on oppinut paljon ja saanut osaamisensa koulutuksen kestoon nähden hyvälle tasolle. Peliohjelmointi ja siihen liittyvä koodaaminen on kuitenkin valtavan suuri kokonaisuus, joten kehitettävää ja uuden oppimista riittää vuosiksi eteenpäin. Villen mielestä parasta alassa on, kuinka se mahdollistaa loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisukykyjen kehittämisen ja vaihtoehtoja mielekkääseen tekemiseen löytyy.

Ville kehuu luokan ja projektitiimin yhteishenkeä, opetuksen tasoa ja ymmärtäväisiä opettajia, jotka tukevat oppimista. Hän ei myöskään koe, että Ahlmanilla olisi ehkä siihen perinteiseen malliin suuria velvoitteita ja paineita saada asioita tehdyksi ja se onkin hieman yllättäen ollut avain parempiin suorituksiin ja tuloksiin.

Tulevaisuuttaan Ville ei ole isommin lyönyt lukkoon, mutta ajatuksissa pyörii erilaisia vaihtoehtoja. Alan parissa hän aikoo joka tapauksessa jatkaa, joko toivottavasti työllistymisen, oman yrityksen perustamisen tai jatko-opintojen muodossa. Visuaalinen puoli ja peliensuunnittelu on Villelle ykkösvaihtoehto, mutta koodaus tulee heti hyvänä kakkosena. Hienoa alassa onkin, että vaihtoehtoja riittää ja aina voi laajentaa näkemystään ja osaamistaan. Eri osa-alueet myös tukevat toinen toistaan.

Opintojen ajan Ville on majoittunut Ahlmanin asuntolassa eikä kadu ratkaisuaan. Siirtymä oli kivuton ja muut asuntolassa asuvat henkilöt ovat mukavia. Yhteishengen luominenkin on onnistunut helposti, kun opiskelijakavereihin on päässyt tutustumaan myös vapaa-ajalla ja ystävyyssuhteiden luominen on nopeutunut.

Alaa ja Ahlmania harkitseville Ville lähettää terveisiä, että kannattaa tulla. Opetus on ollut huippuluokkaa ja ympäristö oppimiselle on parempi mitä osasi kuvitella. Alalle sopivat monenlaiset ihmiset, mutta muun muassa ongelmanratkaisukyvyistä ja loogisesta päättelytaidosta on hyötyä.

Lue lisää peliohjelmoinnista ja hae mukaan tästä!

Juttu julkaistu alun perin keväällä 2021