Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

AhlmanEdun rehtori vaihtuu 1.8.2022 alkaen

AhlmanEdussa tapahtuu johtajarakenteessa muutoksia, kun kuusi vuotta rehtorin työtehtävää hoitanut Taina Eweiss siirtyy 1.8.2022 alkaen apulaisrehtorin työtehtävään. Apulaisrehtorin työtehtävässä Taina tulee vastaamaan muun muassa hakija- ja opiskelijapalveluista sekä innovointi- ja kehittämispalveluista.

 

AhlmanEdun uusi rehtori 1.8.2022 alkaen on Sami Pekonen, 43-vuotias diplomi-insinööri. Hän siirtyy AhlmanEdun apulaisrehtorin työtehtävistä rehtoriksi. Samilla on viidentoista vuoden työkokemus ammatillisen koulutuksen palvelun tuottajan ja kouluttajan, koulutus- ja projektipäällikön sekä toimitusjohtajan ja apulaisrehtorin työtehtävistä. Vapaan sivistystyön koulutuskentässä Sami on toiminut muun muassa kesäyliopiston hallituksessa. Samilla on vahva osaaminen laadunhallinnan johtamisesta ja kehittämisestä.

 

Vahva taustani on juuri ammatillisen koulutuksen ja työelämäpalveluiden johtamisesta tukee AhlmanEdun strategisia tavoitteita. Tärkeänä kokonaisuutena näen työelämän kanssa tehtävän yhteistyön ja koulutuksen laadullisen kehittämisen.

 

Tämä on ainutlaatuinen ja mahtava mahdollisuus päästä kehittämään ja johtamaan AhlmanEdun koulutus- ja työelämäpalveluita. Sami Pekonen kertoo arvostavansa Ahlmanin henkilöstön innovatiivista, kehittävää ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Me Ahlmanissa olemme vahvasti eteenpäin meneviä ja haluamme aidosti olla välittävin yhteisö.

 

Lisätietoa antaa,

 

Taina Eweiss 

taina.eweiss@ahlman.fi

043 8200 932

 

Sami Pekonen

sami.pekonen@ahlman.fi

050 470 2003