Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ammatillisissa perustutkinnoissa hankitaan ammatilliset valmiudet alan eri tehtäviin.

 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Koulutuksen esittelysivulla on linkki ePerusteisiin, jossa voit tutustua tarkemmin tutkinnon muodostumiseen.

 

Tutkinnon suoritusaika vaihtelee muun muassa aiempien opintojen ja työkokemuksen mukaan 1,5–2,5 vuoteen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opiskelijalle suunnitellaan joustava yksilöllinen opintopolku.

 

Jatkuvassa haussa voit hakea ympäri vuoden vapaana oleviin koulutuspaikkoihin. Kaikki jatkuvassa haussa avoinna olevat koulutukset löydät Opintopolusta. Lisätietoa hakeutumisesta ja aloitusajankohdista löytyy tutkintojen omilla sivuilla.

 

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden, jos opiskelija hankkii oppisopimuspaikan ja täyttää avoimen hakemuksen. Lisätietoja antaa: hakijapalvelut@ahlman.fi

AhlmanEdun perustutkintoihin voit hakeutua, mikäli olet:

18 vuotta täyttänyt

lukion suorittanut ylioppilas TAI

alanvaihtaja TAI

hankkinut osaamista työelämässä TAI

suorittanut aiemman tutkinnon TAI

jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa

 

Perustutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta ja opiskelupäiviin kuuluu lounas.

Kustannuksia voi tulla esimerkiksi oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja -jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista.

 

Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun sekä Ravintola- ja catering-alan perustutkintoihin voivat hakeutua oppivelvolliset kevään yhteishaussa.

Seuraava haku 1.2.-31.3.2023.

Haku 31.7.2023 alkaviin koulutuksiin aukeaa 1.2.2023.  Hakeudu meille kevään haussa viimeistään 31.3.2023.

Lähetämme sähköpostitse kutsun ja ohjeet soveltuvuuskokeeseen valituille. Lähetämme myös tiedon niille hakijoille, joita ei valittu tällä kertaa soveltuvuuskokeeseen.

Tarjoamme sähköpostitse valituille hakijoille viimeistään 17.5.2023 opiskelupaikkaa, jonka vastaanottamisesta on ilmoitettava viimeistään 31.5.2023

Valituksi ja valitsematta tulemisesta lähetetään päätös kaikille hakijoille viimeistään 9.6.2023. Opiskelijoiksi valituille lähetetään kesäkuun aikana myös ohjeet opintojen aloituksesta.

Opiskelu alkaa mm. etätehtävien tekemisellä 31.7.2023. ja ensimmäinen paikalla oloa vaativa orientaatiopäivä on 14.8.2023.

Kevään haussa voit hakeutua suorittamaan seuraavia tutkintoja:

  • Maatalousalan perustutkinto
  • Puutarha-alan perustutkinto
  • Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
  • Matkailualan perustutkinto
  • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

 

Jatkuva haku:

Jatkuvassa haussa voit hakea ympäri vuoden vapaana oleviin koulutuspaikkoihin.

 

Lisätietoa aloitusajankohdista ja hakuohjeet tutkintojen omilla sivuilla.

 

Kaikki jatkuvassa haussa avoinna olevat koulutukset löydät Opintopolusta.

Tiimioppiminen AhlmanEdussa - usein kysytyt kysymykset:

Tiimioppiminen = kun yksi oppii, kaikki oppii! Kaikki opiskelijat kuuluvat omaan kotitiimiin. Tiimin jäsenet eivät kilpaile toistensa kanssa, vaan kaikki auttavat toisiaan oppimaan. Tiimiläiset tekevät oman alan töitä käytännössä. Tiimiläiset pysähtyvät ajattelemaan yhdessä, mitä he ovat töissä oppineet. Opit ja kokemukset jaetaan – onnistumiset sekä mokat!  

 

Kotitiimiin kuuluvat kaikki samaan aikaan samalla alalla aloittaneet opiskelijat. Kuljet koko oppimismatkan saman tiimin kanssa, joten opit tuntemaan tiimiläisesi hyvin.

Kampuksella opiskelee yhtä aikaa eri aloilla ja vuosikursseilla n. 15 kotitiimiä. Kutakin kotitiimiä valmentaa oma vastuuvalmentaja tai valmentajatiimi koko opintojen ajan.  

Tiimioppimisessa tiimillä on suuri vapaus, vastuu ja valta vaikuttaa oppimiseen. Aluksi se voi tuntua vaikealta, jos on tottunut perinteiseen oppimisen tapaan ja uuden oppimistavan omaksuminen vie aikaa. Omat odotukset siitä, millaista koulun tulisi olla, voivat olla erilaiset. Yhdessä valmentajien ja tiimin kanssa tiimioppimisen tapa kuitenkin kirkastuu käytännön tekemisen kautta.

Tiimioppiminen vaatii sekä itseohjautuvuutta että yhteisohjautuvuutta. Pitää oppia sekä itsensä johtamista, että muiden kanssa toimimista. Tiimi saa ja toisinaan joutuu päättämään yhdessä monista sellaisista asioista, joista tavallisesti kouluissa päättää opettaja. Valmentaja ei tee päätöksiä tiimin puolesta. Vapaus tuo mukanaan sekä valtaa, että vastuuta.  

Kotitiimillä on kaksi kertaa viikossa yhteisiä dialogitreenejä, joissa kaikkien on oltava paikalla. Näissä treeneissä puhut tiimin kanssa yhteisistä asioista – tavoitteista, käytännön asioista ja projekteista eli kaikesta, mikä on tärkeää.  

Viikko täyttyy myös projekteista, joita teet oman pienemmän projektitiimisi kanssa. Projektit voivat olla valmentajan antamia, tiimin itsensä luomia tai vaikka asiakkaille tehtäviä oikeita töitä.  

Taitopäivinä harjoittelet tiimin kanssa alaan liittyviä taitoja. Keskiviikkoisin on yhteisiä aineita (YTO). Niitä ovat mm. matematiikka, äidinkieli, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet ja niin edelleen. Osa yhteisistä aineista on pakollisia kaikille 

Kotitiimillä on yhteinen kalenteri. Laadit  lukujärjestyksesi” sen mukaan, mitä opiskelet ja millaisissa projekteissa olet mukana. Oma kalenteri on yksi tärkeimmistä työkaluistasi! Se opettaa oman ajan hallintaa ja organisointia sekä itsensä johtamista  

Projektit ovat oikeita alan töitä, joita teette pienemmissä projektitiimeissä. Ensimmäinen projekti käynnistyy heti opintojen ensimmäisinä viikkoina. Sen avulla opitte alaa ja tiimissä oppimisen tapoja.

Alussa voitte tehdä projekteja ja tehtäviä omalle tiimille sekä harjoitella asioita rauhassa. Opintojen edetessä teette projekteja esimerkiksi AhlmanEdun muille tiimeille, oppimisympäristöille ja hankkeille. Taitojen karttuessa alatte tehdä projekteja myös ulkopuolisille asiakkaille. Tällaisia projekteja voivat olla esim. eläintenhoitokeikat, omenapuiden leikkuut, kukkakimput juhliin, ohjatut luontoretket erityisryhmille, teemalliset Tampere-opastukset ja niin edelleen. 

Voit luoda ja osallistua sellaisiin projekteihin, jotka innostavat sinua, saavat sinut ponnistelemaan ja oppimaan niitä asioita, joita et vielä osaa. Projektitiimit tuovat kokemuksensa kotitiimin treeniin ja ne jaetaan kaikkien kanssa. Opit siis muidenkin projekteista. 

 

Mikään yksi oppimisen tapa ei sovi kaikille, sillä kaikki oppivat omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa. Mutta kaikki voivat oppia tiimissä, sillä tiimissä voi oppia tuhannella tavalla.

Joskus ujot tai hiljaiset ihmiset ajattelevat, että tiimioppiminen ei sovi heille. Turvallinen kotitiimi on monelle kuitenkin hyvä paikka sosiaalisten taitojen oppimiseen. Tiimissä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä, jotta ajattelu ja oppiminen on mahdollisimman rikasta. Puheliaimmat oppivat kuuntelemaan ja hiljaisimmat tuomaan ajatuksensa esille.  

Joskus hyvin määrätietoiset ja yksilöllistä tehokkuutta arvostavat ihmiset kokevat tiimioppimisen hitaaksi. Muiden mielipiteiden kuunteleminen ja huomioiminen toki vie aikaa. Usein kuitenkin käy niin, että alun hitaus palkitaan oppimisen syvyytenä. Tiimissä tuleekin opittua paljon sellaista, mitä itse tai yksin ei tulisi edes huomattua.  

Työelämässä toimitaan tiimeissä. Se on tärkein syy, miksi AhlmanEdussa on valittu tiimioppiminen. Opit tämän päivän ja tulevaisuuden työelämätaitoja koko elämän varalle. Saat tiimiosaamisestasi myös merkinnän todistukseesi.

Meillä on sanonta: “AhlmanEdussa opitaan niin, että tuntuu!”. Se on totta! Kun oppiminen on hauskaa ja haastavaa, se tuntuu – innostaa, naurattaa, jännittää ja harmittaa. Tunne jättää muistijäljen ja syventää oppimista. Niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunteet saa jakaa ja niistä pääsee puhumaan yhdessä tiimiläisten kanssa. Samalla opimme itsestämme ja toisistamme – ja kasvamme.  

Tiimissä oppiminen on monipuolista ja vaihtelevaa. Tiimissä törmäät asioihin, joita joku toinen on löytänyt ja joihin itse et olisi eksynyt. Oma näkökulmasi maailmaan ja ammattialaan laajenee. Tiimissä opit myös tuntemaan ja pitämään monenlaisista ihmisistä. Se on suuri etu työelämässä, jossa työkavereitaan ei usein voi valita.  

Tiimin yhteinen konkreettinen tavoite saa tiimin ponnistelemaan yhdessä, voittamaan vaikeuksia ja saavuttamaan jotain, mitä kukaan ei yksin pystyisi saavuttamaan. Yhteinen tavoite syntyy tiimiläisten omista arvoista ja tavoitteista käsin. Matkalla kohti tavoitetta opitte paljon omasta alasta, tiimissä toimimisesta ja elämästä. Yhdessä tavoitteen saavuttaminen tuo riemua ja voittajafiiliksen. Siksi tavoitteen on oltava riittävän iso ja kaikkia innostava.  

Se voi olla jokin alan ongelma, johon tiimillä keksitte ratkaisun. Tai alan haaste, johon pyritte vaikuttamaan. Se voi olla palkinto pitkästä yhteisestä oppimismatkasta opintojen päätteeksi. Se voi olla yhteinen reissu johonkin valittuun luonnonsuojelukohteeseen, jossa osallistutte hyvän tekemiseen. Vain mielikuvitus ja tiimiläisten kiinnostus ovat rajana 

Totta kai, pitääkin olla. Usein oma unelma kirkastuu konkreettiseksi tavoitteeksi matkan aikana. Tiimissä tuette kaikki toistenne tavoitteita mm. luomalla sellaisia projekteja, joissa kukin voi oppia omia asioitaan. Samalla kuljette myös kohti yhteistä tavoitetta.  

On toki! Teoriaa hankitte monella tavalla: kirjoista, luennoilta, yrityksistä, asiantuntijavierailta, vierailukäynneiltä, webinaareista, blogeista, vlogeista ja niin edelleen. Kun innostutte alasta, tiedonjano kasvaa ja reittejä tiedon luokse avautuu valtavasti. Parasta on, kun teoria yhtyy käytäntöön ja ammatillinen näkemys kasvaa 

Lupaamme, että opit tiimissä enemmän kuin yksin koskaan. Saat koko oppimismatkan ajan palautetta sekä tiimikavereiltasi että valmentajiltasi. Opit itsekin antamaan palautetta toisille ja arvioimaan itseäsi realistisesti. Jaat opittua toisten kanssa ja vertaat osaamistasi tutkinnon perusteisiin ja omiin tavoitteisiisi. Kun osaat riittävästi, näytät osaamisesi ja osaamispisteet kertyvät todistukseesi vähän kerrallaan. 

Opettajuus on muuttunut samaan tahtiin oppimisen kanssa. Enää opettajalla ei ole yksinoikeutta uusimpaan tietoon, vaan nopeasti muuttuva tieto on kaikkien saatavilla. Jotta meiltä valmistuu näkemyksellisiä ammattilaisia, joiden työllä on merkitystä, on yhä tärkeämpää kannustaa oppijoita oikean tiedon äärelle ja rohkeaan kokeiluun! Se on valmentajan työtä.  

Olet lämpimästi tervetullut tiimioppimaan AhlmanEduun, Suomen parhaimman kouluruuan ääreen, kauneimman kampuksen keskelle ja rohkeiden edelläkävijöiden joukkoon! 

Kotitiimi = Tiimi on joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä tavoitteita ja taitoja. Tiimi on sitoutunut yhteiseen päämäärään ja toimintamalliin. Tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuullisina tavoitteiden saavuttamisesta. (Katzenbach ja Smith, 1993.) AhlmanEdussa kotitiimi koostuu n. 20 – 30 hengen joukosta saman alan opiskelijoita.

Tiimioppiminen = Tiimioppiminen on yhdessä oppimista! Tiimi oppii ajattelemalla ja tekemällä yhdessä.

Tiimioppija = Kotitiimin jäsen

Vastuuvalmentaja = Kotitiimin valmentaja

Yhteisö = AhlmanEdun yhteisön muodostavat kaikki kotitiimit, valmentajatiimit ja kaikki AhlmanEdussa työtä tekevät. Haluamme innostua, oppia ja onnistua yhdessä.

Projekti = Projekti on tapa hankkia ammatillista osaamista. Projektissa toteutuvat kaikki tiimioppimisen kulmakivien vaiheet! Siinä yhdistyvät ajattelu ja tekeminen. Projektilla on selkeä tavoite, alku ja loppu. Tiimi muuttaa tavoitteensa tekemiseksi projektien avulla.

Projektitiimi = Projektin toteuttaa sitä varten järjestäytynyt projektitiimi, jonka koko määrittyy tarpeen mukaan. Projektilla on johtaja (projektipäällikkö) ja muut sen vaatimat vastuuroolit.

Oppimissopimus = Oppimissopimuksen avulla opiskelija asettaa omat tavoitteensa ja laatii suunnitelman niiden saavuttamiseksi. Oppimissopimus on elävä, päivittyvä, viidestä kysymyksestä koostuva työkalu. Se jaetaan oman kotitiimin kanssa. Huomaathan, että oppisopimus ja oppimissopimus ovat eri asioita.

Luku- ja tiedonhankintaohjelma = AhlmanEdusta valmistuu ammattilaisia, jotka osaavat ajatella! Tätä taitoa opit henkilökohtaisen luku- ja tiedonhankintaohjelmasi avulla. Meillä luet sitä, mikä sinulle on tärkeää. Luet myös kotitiimiäsi varten.

Dialogitreenit = Kotitiimi kokoontuu säännöllisesti 1-2 krt viikossa dialogitreeneihin. Näin kotitiimi ja valmentaja pysyvät kärryillä kaikkien tekemisestä. Dialogitreenissä tiimi viettää aikaa yhdessä ja oppii tuntemaan toisensa ja luottamaan toisiinsa yhteistyön sujumiseksi. Tiimi keskustelee itselleen tärkeistä teemoista, ajattelee yhdessä ja ratkoo ongelmia. Dialogitreeneissä ideoidaan ja luodaan uusia projekteja, reflektoidaan käynnissä olevia ja päättyneitä projekteja.

Reflektointi = Reflektointi on oman ja tiimin toiminnan ajattelua. Reflektoidessaan oppija tai tiimi tarkastelee kokemuksiaan, luo niiden pohjalta uutta tietoa tai löytää uusia näkökulmia. Se auttaa uusien tavoitteiden laatimisessa.

Dokumentointi = Oman oppimismatkasi suunnittelemiseksi, opitun ymmärtämiseksi ja muistiin painamiseksi on tärkeää kirjata ylös tehtyjä töitä ja omaa ajattelua sekä niistä saatuja oppeja.

Tiimiliideri = Kotitiimi valitsee keskuudestaan sopimakseen määräajaksi tiimille johtajat eli tiimiliiderit.

Kotipesä = Kotipesä on kotitiimin oma tila. Se antaa kotitiimille vapauden toteuttaa projekteja, oppimista ja pienryhmätoimintaa omaan tahtiin hyvissä puitteissa. Tila rakentaa myös yhteenkuuluvuutta, me-henkeä.

Kysy lisää hakemisesta:

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

 

Uutiskirje