Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Pohdi lukuvuosi omaa jatko-opintopolkuasi kirjoittaen tai esportin parissa tai kouluttaudu ammattiin!

 

AhlmanEdussa on tarjolla nuorille, peruskoulun päättäville oppivelvollisille lukuvuoden mittainen kansanopistovuosi. Kansanopistovuoden aikana voit opiskella esportia tai kirjoittamista sekä yhteisiä opintoja, kuten opiskelu- ja urasuunnitelutaitoja, matemaattisia perustaitoja ja vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kansanopistovuosi sopii jos haluat löytää omat vahvuutesi oppia asioita, tutustua paremmin mahdollisuuksiisi ja löytää polkusi tulevaisuuteen tai parantaa perustaitojasi ja opiskeluvalmiuksiasti menestyäksesi toisen asteen opinnoissa. Kansanopistovuoden aikana voit myös korottaa peruskoulun arvosanojasi. 

 

Peruskoulun päättävät oppivelvolliset voivat kouluttautua meillä myös ammattiin. Ravintola- ja cateringalalla voi kouluttautua kokiksi, jolla on monipuoliset tiedot ja taidot sekä erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa opitaan perusteet pelialan eri rooleista sekä omien pelituotteiden julkaisemisesta.

 

Haku opintoihin tapahtuu kevään yhteishaussa 21.2.-21.3.2023. Opiskelijavalintaan vaikuttaa valintaperusteet. Valintaperusteet näkyvät tarkemmin koulutussivuilla.

Mitä laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa?

Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021 ja koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen 1.1.2021 jälkeen ja asuvat vakinaisesti maassamme.  

Oppivelvollisuuden suorittaminen AhlmanEdussa

 • Ammatillisessa oppilaitoksessa ja kansanopistossa oppivelvolliselle nuorelle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS). Oppivelvollisen tulee edistää opintojaan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet ja kyvyt.  
 • Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että alle 18-vuotias nuori suorittaa oppivelvollisuutta. 
 • Mikäli opinnot eivät etene opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisesti, oppivelvollisen huoltajaan ollaan yhteydessä ja yhdessä selvitetään, millaista tukea opintoihin tarvitaan. 
 • Oppivelvollinen nuori saa AhlmanEdussa opintoihinsa tukea ja ohjausta ryhmänsä vastuuopettajalta, opinto-ohjaajalta ja erityisopettajalta sekä muulta henkilökunnalta.  
 • Oppivelvollinen nuori saa tukea myös kuraattorilta, psykologilta ja terveydenhoitajalta. 
 • Oppivelvollisen huoltaja voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä nuoren vastuuopettajaan opintojen etenemisestä sekä muista opiskeluun liittyvistä asioista.  
 • Jos nuori tarvitsee muuta apua, koulu ohjaa hänet oikeaan paikkaan. Nuori voi saada tukea elämään ja opintojen jatkamiseen esimerkiksi sosiaalipalveluista, terveyspalveluista tai nuorisotyön palveluista.   

Oppivelvollinen nuori saa ilmaisen koulutuksen ammattioppilaitoksessa tai muussa toisen asteen koulussa kuten kansanopistossa. Nuori saa opiskella ilmaiseksi ammattikoulussa tai kansanopistossa, kunnes hän täyttää 20 vuotta.   

Ilmaisia ovat: 

 • opetus  
 • ruokailu joka päivä  
 • oppikirjat ja muut materiaalit, joita opiskelija tarvitsee opetuksessa 
 • tietokone, työvälineet, työvaatteet ja aineet, joita opiskelija tarvitsee opetuksessa 
 • koulumatkat, joiden pituus on yli 7 kilometriä 

Oppilaitos ei maksa välineitä, joita opiskelija käyttää opetuksen lisäksi harrastuksissa. Esimerkiksi esport-linja ei kustanna omaa pelitietokonetta.

 • Oppivelvollinen voi menettää opiskeluoikeutensa, mikäli on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä.  
 • Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi tällöin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen. 
 • Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen järjestetään kuuleminen. Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontavastuu siirtyy eronneeksi katsomispäätöksen jälkeen AhlmanEdusta oppivelvollisen asuinkunnalle. 

Alle 18-vuotias voi keskeyttää eli lopettaa opinnot, jos hänellä on siihen hyvä syy. Opinnot voi keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi.  

Nuori voi keskeyttää opinnot, jos syy on 

 1. sairaus tai vamma, joka estää opiskelun   
 2. äitiysvapaa, isyysvapaa tai vanhempainvapaa 
 3. väliaikainen ulkomailla oleminen, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai nuoren perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille 
 4. vaikea elämäntilanne, joka estää opiskelun. 

Keskeyttämiseen täytyy pyytää lupa oppilaitoksesta.  

Oppivelvollisuus keskeytetään yleensä väliaikaisesti eli määräaikaisesti. Keskeytys on voimassa niin kauan kuin syy kestää. Nuori palaa keskeytyksen jälkeen jatkamaan opiskelua. 

Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää myös pysyvästi eli toistaiseksi. Se on mahdollista vain, jos pysyvä sairaus tai vamma estää opiskelun.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta: https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta 

Kysyttävää oppivelvollisten koulutusmahdollisuuksista? Kysy meiltä!

Opiskelija- ja hakijapalvelut

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15.

 

Uutiskirje