Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Yliorgaanisia aineita ja epämolekyylejä

Kirjoittajuuden tarvitsemia aineita, joita se saa AhlmanEdun kirjoittajalinjalta, kutsutaan tarinankerronnan alkeishiukkasiksi. Tällaisia ovat muun muassa yliorgaaniset aineet, kuten vertaistuki, kirjoitusharjoitukset ja yhdessä lukeminen. Niitä käytetään luovuutta vaativien toimintojen ideanlähteinä sekä rakennusaineina, kun kuolleita ajatuksia korvataan uusilla. Vaihtoehtoisesti vain vähän vaurioituneita ajatuksia voidaan parantaa kertojaratkaisuja, lauserakenteita tai fokalisaatiota muuttamalla. Etenkin aloittelevat kirjailijat tarvitsevat tarinankerronnan alkeishiukkasia myös kirjoittajaidentiteetin muodostamiseen ja kasvuun ylipäätään. Kirjoittamisesta on lisäksi saatava kiksejä, joita vaaditaan monien tekstinmuokkausprosessien kestämiseen sekä jatkuvasti lähistöllä vaanivien kirjoitusblokkien kukistamiseen.

Vertaistuki, kirjoitusharjoitukset ja yhdessä lukeminen ovat suuria epämolekyylejä. Ne on ensin pilkottava pienemmiksi, jotta kirjoittajuus pystyy hyödyntämään niitä. Esimerkiksi vertaistuki ei imeydy sellaisenaan, vaan se vaatii aktiivista osallistumista ryhmän toimintaan. Näin ollen vertaistuki on kirjoittajuuden kannalta arvotonta, kunnes se on pilkottu merkityksellisiksi, tasapuolisiksi keskusteluiksi.

Yhdessä lukemisen sulavuus on samalla tasolla vertaistuen kanssa, koska siinä liikutaan samanlaisella yhteisöllisyyden tasolla. Sen sijaan kirjoitusharjoitukset imeytyvät vain vahvan yksilötason aivoaktiviteetin kautta. Ruuansulatusvaikeuksista johtuvat aivopierut ovat tavallisia, eikä niille tulisi antaa liikaa painoarvoa. Eihän niiden aika tule edes lusikallista housuun.

 

-Emmi Suomalainen