Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Tutustu kuvataidelinjan koulutuspäällikkö Sampsa Virkajärveen

Alun perin Helsingin Kuvataideakatemiasta taidemaalariksi kouluttautunut Sampsa Virkajärvi on aina ollut kiinnostunut monista taiteen eri aloista, tästä kertovat mm. maalausopinnot Italiassa sekä dokumenttielokuvaohjausopinnot Aalto-yliopistossa. Sampsan tie vei vapaana taiteilijana toimimisesta kohti opettajuutta, kun hänellä heräsi into ja kiinnostus siihen, miten tietoaan, taitoaan ja kokemustaan voisi jakaa myös muille. Hän kokee tärkeänä kuvataiteen laajan kentän katsomisen monesta eri suunnasta, sekä jatkuvan itsensä kehittämisen, joka onkin opettajuudessa avainasemassa. Kolmeksi suureksi kiinnostuksensa kohteeksi Sampsa mainitsee maalaustaiteen, liikkuvan kuvan sekä taiteen teorian ja historian. Sampsa arvostaa suuresti myös muita taiteenlajeja ja eri taiteenlajien yhdistelmiä, ne toimivat oman ajattelun peilinä.

Omaa taiteilijuuttaan Sampsa ylläpitää monin eri projektein. Elokuvan teon lisäksi hän tekee luonnonmateriaaleihin perustuvaa kuvanveistoa, maalaa ja piirtää sekä tekee lyhyempiä videoteoksia. ”On tärkeää, että on monenlaista tekemistä ja että ammattitaito pysyy yllä sekä kehittyy koko ajan. Täytyy löytää aikaa myös omalle taiteelliselle työskentelylle, se ei saa koskaan täysin jäädä, miten muuten voisin toimia opettajana?”

Opettajan työ vaatii myös kohtaamista, toisen ihmisen näkemistä ja oppimista. Vuorovaikutus syntyy luontevasti ja välittömästi tekemisen kautta. ”Palkitsevinta tässä työssä on se, kun näkee että joku opiskelija avautuu, puhkeaa kukkaan. Kun hän luulee, ettei hänestä ole tähän, mutta huomaakin, että on. Heikkoudet ja epävarmuudet kääntyvätkin voimavaraksi.”

Kuvataidelinja on kaikille heille, jotka haluavat löytää jotain uutta ja kehittyä.  “Tänne sopii eri ikäiset, eri elämäntilanteissa olevat opiskelijat, haluamme olla paikka kaikille halukkaille. Kuvataidelinja sopii myös heille, jotka suunnittelevat kuvallisten alojen jatkokoulutukseen, he saavat maistaa vuoden verran ammattimaisempaa kuvantekemistä. Tekniikka on vain yksi asia, jonka täällä oppii, täällä oppii myös tekemisen tavan, sekä keinoja ja konsteja omien ongelmakohtien ylittämiseen. Täällä voi oppia tavan löytää itsensä. Luova työ antaa hyvän elämän aineksia, ne ovat suurimmat asiat mitä täältä saa.”

Lue kuvataidelinjasta lisää täältä!