Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Riekonmarja, Ranttali, Romanssi ja Ramona viettävät kesän rantalaitumella Iidesjärvellä

 

Ahlmanin neljä suomenkarjan hiehoa saivat tehtäväkseen hoitaa kesän ajan pusikoitumaan päässyttä Iidesjärven rantalaidunta. Kesäpestinsä hiehot pääsivät aloittamaan heti kesäkuun ensimmäinen päivä. Itäsuomenkarjan Ranttali sekä kolme länsisuomenkarjan hiehoa Riekonmarja, Romanssi ja Ramona puhdistavat rantavyöhykkeen maiseman parempaan katselukuntoon Iidesjärven itälaidalla ratikkareitin varrella. Aluetta on laidunnettu melkein 20 vuotta sitten viimeksi ja pajukot ovat päässeet pitkiksi.

Maatilamestari Harri Ala-Kapeen mukaan hiehojen laiduntaminen Ahlmanin ulkopuolella on muodostunut jo perinteeksi.

”Iidesjärvi on tervetullut lisälaidun, kun alue on lähellä ja helppo myös eläinten kuljetusten kannalta. Toivotaan, että eläimet saavat rauhassa tehdä sitä minkä takia ne on sinne viety, eli puhdistaa syömällä aluetta. Siten voimme jatkaa laiduntamista vuosittain. Alueen puhdistuminen paranee vuosien laiduntamisen myötä. ”

Iidesjärven niityn laidunnuksen tavoitteena on lisätä monimuotoisuutta erityisesti hyönteisten ja linnuston näkökulmista sekä parantaa viitasammakon ja täplälampikorennon elinolosuhteita, kertoo maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki ProAgria Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. Alueen hoitosuunnitelma on laadittu ProAgrian toimesta osana Tampereen kaupungin Kunta-Helmi -hanketta.

Naudat sopivat lampaita paremmin laiduntamaan kosteita alueita. Aidatulla alueella onkin hyvin märkiä kohtia, ja halutessaan hiehot pääsevät myös kahlaamaan. Alueella on runsaasti suojaavaa puustoa. Hiehoja tarkkaillaan päivittäin ja ne saavat laitumen tarjoaman ravinnon lisäksi kivennäisiä ja raikasta vettä. Sateisen toukokuun jälkeen laidunalue on jäänyt tavoiteltua pienemmäksi. Laidunaluetta laajennetaan mahdollisesti lähemmäs rantaa, kun maaperä kantaa kuivuttuaan paremmin.

Ahlmanin hiehoja laiduntaa Iidesjärven rannan lisäksi neljässä muussa paikassa eri puolille Pirkanmaata. Hiehoja vietiin toukokuun lopussa myös Elonkiertoon Jokioisiin. Ahlmanilta lähtee kaikkiaan 16 hiehoa laiduntamaan erilaisia perinnebiotooppeja ja laidunalueita.

Lisätietoa:

Maatilamestari Harri Ala-Kapee
040 758 6658

Teksti ja kuva: Riitta Niiranen