Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Orivedelle perustettu kulttuuriosuuskunta ostaa Oriveden Opiston kiinteistön

 

Orivedelle perustettu kulttuuriosuuskunta on tehnyt tarjouksen Oriveden Opiston kiinteistön ostamisesta ja kiinteistöt omistavan Kiinteistöosakeyhtiö Oriveden Koulutie 5 koko osakekannan omistava Ahlmanin koulun Säätiö on tarjouksen hyväksynyt. Kauppa pyritään toteuttamaan heti, kun Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt perustetun osuuskunnan.

 

Oriveden Opiston toiminta siirtyi Kansanvalistusseuralta Ahlmanin koulun Säätiölle 1.1.2015 ja kiinteistöt Ahlman osti kesällä 2016. Toiminnallisista ja taloudellisista syistä johtuen Oriveden Opiston toiminta siirtyi Ahlmanin Tampereen kampukselle 1.6.2018 alkaen ja Oriveden kiinteistö jäi vaille käyttöä. Kiinteistölle on haettu aktiivisesti uutta toimijaa mm. kiinteistökehityshankkeen ja kiinteistövälittäjän avulla. Myös Oriveden kaupungin kanssa on käyty useita keskusteluita kaupungin mahdollisuudesta kiinteistön hyödyntämiseen.

 

Perustettu osuuskunta, työnimeltään Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi, pitää ensiarvoisen tärkeänä, että opiston tilat ja ympäristö pysyvät arvoisessaan kunnossa ja että siellä on myös orivesiläisiä hyödyttävää toimintaa. Osuuskunnan näkemyksen mukaan alue tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia eri toimijoille. Toiminnalla luodaan kaupunginkin tarvitsemaa vetovoimaisuutta niin kaupungin asukasluvun kuin yritysten toimintaedellytysten ja palvelujen lisäämiseksi. Tässä vaiheessa osuuskunnan oma toiminta on suunnitteluasteella. Useita kiinnostuneita toimitilojen tarvitsijoita on kuitenkin jo tiedossa.

 

Ahlmanin koulun Säätiö on tyytyväinen nyt syntyneeseen ratkaisuun, jossa paikalliset toimijat ottavat vastuuta oman kotikaupunkinsa ja sen kulttuurielämän kehittämisestä. Tampereen vaikutuspiirin reuna-alueilla tarvitaan vahvaa uskoa ja aktiivista toimintaa, jotta alue pysyy kiinnostavana ja vetovoimaisena niin kotipaikkaa kuin yrityksensä sijaintia suunnitteleville. On toivottavaa, että kiinteistön uusi toimija saa kaiken ansaitsemansa tuen lähtiessään kehittämään uutta toimintaa Orivedelle.

 

Timo Jaakkola

Toimitusjohtaja

Ahlmanin koulun säätiö sr

 

Reijo Kahelin

hallituksen puheenjohtaja

Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi