Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Kuka on Iidu Tikkanen, kuvataidelinjan opettaja?

Iidu Tikkasella on ihana työ, joka vaatii monenlaista taitoa. Ennen opetustyötään Iidu toimi vapaana kuvataiteilijana ja niiden vuosien tuomasta monipuolisesta työkokemuksesta ja elämänkokemuksesta on valtavasti hyötyä. Kuvataiteilijan työn tuoma laaja-alaisuus ja käytännön taidot projektienhallinnasta seinien rakentamiseen, organisoimisesta markkinoimiseen ja niin paljon enemmän, ovat oleellisia myös opettajan työssä.

Kuvataidelinjan opettajana toinen jalka on vahvasti taiteen tekemisessä, oman taiteilijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää. Siihen ei ehkä ole niin paljon aikaa, kuin ennen, mutta toisaalta taiteilijuuteenkin saa virtaa opiskelijoilta, innostus tarttuu. Iidu on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja ryhmänäyttelyitä sekä Suomessa, että ulkomailla, maailman monet taiteilijaresidenssit ovat tulleet matkustelun myötä tutuiksi. Ihmetteleväisyys ja uteliaisuus erilaisuutta kohtaan on Iidulle luontaista, se ajaa tutkimaan uusia asioita taiteen keinoin ja aina on jotain uutta löydettävää ja omaksuttavaa. Työssään yhdeksi parhaimmaksi asiaksi Iidu toteaakin jatkuvan uuden oppimisen, sekä vapauden toteuttaa itseään. 

Oriveden Kuvataidelinjan itsekin käyneen Iidun tie vei TAMK:n Kuvataiteilijan AMK-tutkinnon jälkeen Helsingin Kuvataideakatemiaan, josta hän valmistui maisteriksi. Hän on sisimmässään maalari, joskin videotaide, installaatio ja eri tekniikkojen yhdistäminen on tullut vuosien mittaan tutuiksi. Kaikki on kiehtovaa, yhtä lempiaihealuetta ei ole. ”Kiehtovinta kuvataiteessa on toisin ajattelu. Voi ajatella asioita uudesta ja erilaisesta perspektiivistä, kommentoida yhteiskunnan menoa. Taiteen opiskelu on myös itsenäisen ajattelun opiskelua. Oppii ajattelemaan itse, eikä ota ajatuksia annettuna. Kuvataide on avoimuutta kaikkea uutta, outoa ja erilaista kohtaan. Voi tehdä perspektiivin muutoksen turvallisesti ja päästä erilaisiin maailmoihin ja ajattelutapoihin.” 

AhlmanEdun kuvataidelinjaa Iidu suosittelee kaikille, joita kuvataide kiinnostaa. ”Tämä on harvinaisen hieno paikka tulla vuodeksi opiskelemaan itseään. Opetus on muovailtavaa, jokainen vuosi uusine opiskelijoineen tuo jotain uutta, josta saa itsekin uusia työkaluja. Tänne on helppo tulla sellaisena kuin on. Sekä opiskelijat, että opettajat voivat olla rohkeasti omia itsejään.” 

 

Lue kuvataidelinjasta lisää täältä ja hae mukaan!