Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Hae meille töihin: Asiakkuus- ja koulutuspäällikkö

AhlmanEdu on kehittyvä yksityinen oppilaitos, jossa yhdistyy koulutusten lisäksi koulutuspalvelu- ja liiketoiminta. Strategisena tavoitteenamme on olla välittävin yhteisö oppia, kasvaa ja kehittyä, ja meille on hyvä tulla ja olla. Tarjoamme ammatillista ja vapaan sivistystyön koulutusta, työelämälle erilaisia koulutus- ja konsultointipalveluita sekä lähiruokaa ja kokous- ja majoituspalveluja. Kehittämistehtävämme koskettavat laajasti koulutusta ja elinkeinoelämää. Toimipisteemme on Tampereella ja tarjoamme haasteellisen sekä monipuolisen tehtäväkentän viihtyisässä työympäristössä osana huipputiimiä.

 

ASIAKKUUS- JA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

Haemme asiakkuus- ja koulutuspäällikköä vastaamaan AhlmanEdun työelämä- ja koulutuspalveluiden toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Keskeistä asiakkuus- ja koulutuspäällikön tehtävässä on, että hankit aktiivisesti uusia asiakkaita sekä pidät hyvää huolta nykyisistä asiakkaistamme. Vahvuutesi on johtaa ihmisiä kohti yhteisiä strategisia tavoitteita. Toimit systemaattisesti paineen alla ja pystyt tekemään nopeitakin päätöksiä perustellusti.

Vastuullasi on asiakaslähtöinen oppimisympäristöjen ja koulutus- ja koulutusliiketoiminnan kehittäminen, pedagoginen johtaminen, vuosisuunnittelu, opetussuunnitelmatyö, opetus- ja oppimisprosessien hallinta ja sisäinen valvonta ja opettajuuden kehittäminen.

Asiakkuus- ja koulutuspäällikön tehtäviin kuuluu vastuualueensa talouden suunnittelu ja ohjaus, henkilöstönsä vastuiden ja tehtävien määrittely, tiedonhallinta ja raportointi, tuottavuuden johtaminen ja kehittäminen ja tiimien välisen integraation kehittäminen. Toimit johtoryhmän jäsenenä, rehtorin sijaisena sekä esihenkilönä yli 30 ammattilaiselle.

Edellytämme

 • Ylempää korkeakoulututkintoa
 • Tuloksellista näyttöä koulutus-, talous- ja henkilöstön johtamisesta
 • Vankkaa taloushallinnon osaamista
 • Palveluiden hinnoitteluosaamista
 • Tuloksellista näyttöä sidosryhmäkumppanuuksista
 • Osaamista tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta ja resurssien käytöstä
 • Organisointi- ja päätöksentekokykyä

 

Arvostamme

 • Ammatillisen koulutuksen ja/tai vapaan sivistystyön lainsäädännön osaamista
 • Kehittävää työotetta, aloitteellisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Paineensietokykyä
 • Riittävää kielitaitoa
 • Tuloksellista näyttöä muutoksen johtamisesta

 

 

Hakijalta edellytetään ammatillisen opettajan tai vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuutta asetuksen 986/1998 mukaisesti (ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden pituinen työkokemus joltakin tulevaa tehtävää vastaavalta alalta).  Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (504/2002) 3 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

 

Työsuhde on kokoaikainen ja alkaa tammikuussa 2023 / sopimuksen mukaisesti.

Hakemus ja CV tulee toimittaa osoitteeseen henkilostoasiat@ahlman.fi  viimeistään 31.1.2023 klo 12.00 mennessä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää yhden minuutin kestoinen esittelyvideo, teemalla ”miksi juuri sinut pitäisi palkata”. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja/rehtori Sami Pekonen, 050 470 2003, sami.pekonen@ahlman.fi