Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ahlmanin suomenkarjahiehot kesätöihin Peltolammin Rukkamäkeen

Neljä lehmää pellolla.

Peltolammilla, Rukkamäenpuistolla arvoniityllä jatketaan tänä kesänä laidunnusta Ahlmanin neljän suomenkarjan hiehon voimin. Nuoret naudat vietiin kesälaitumelleen tänään keskiviikkona 29.5.. Rukkamäen arvoniittyä on jo useana kesänä laidunnettu alueen luonnon ja kulttuurimaiseman vaalimiseksi. Ahlmanin hiehot ovat laiduntamassa alueella toista kesää peräkkäin.

Länsisuomenkarjan hiehot Pillike, Puolukka, Peppiina ja Pipsa ovat noin 9–10 kuukauden ikäisiä. Pipsan tunnistaa helposti valkoisesta päästään, muut ovat täysin ruskeita.

Hiehot syövät luonnonlaitumen ruohoja ja pensaita, ja lisäksi ne saavat vettä ja kivennäistä. Eläimiä ei saa ruokkia, jotta ne pysyvät terveinä. Eläinten päivittäisestä valvonnasta ja aitauksen ylläpidosta vastaa AH-Toimi Oy. Valvontakierroksella naudat saavat uutta, puhdasta vettä. Lisäksi silmäillään eläinten kunto, tarkastetaan aidat ja poistetaan laitumelta roskat.

Laitumen laidalla on opastaulu, jossa kerrotaan laidunnuksesta, eläinten ruokintakiellosta ja muista käytännöistä. Opastaulusta löytyvät myös eläinten valvojatahon yhteystiedot.

Rukkamäenpuisto on erittäin vanhaa viljelyaluetta yli 200-vuotisen Rukkamäen torpan läheisyydessä. Laidunnuksen ansiosta perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa ja arvokkaan hyönteislajiston elinolosuhteet paranevat. Laidunnuksen myötä lupiini ja jättipalsami ovat hävinneet laitumelta lähes kokonaan.

 

Lisätietoja:
Maatilamestari Harri Ala-Kapee p. 040 758 6658