Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ahlmanin länsisuomenkarjan maitotuotos ylitti 8000 kiloa viime vuonna

Ahlmanin länsisuomenkarjan lehmät saavuttivat ensimmäistä kertaa vuonna 2019 8000 kg:n vuosituotoksen. Tarkka tulos on 8065 kiloa maitoa, joka on noin tuhat kiloa parempi verrattuna koko maan tuotosseurannassa mukana oleviin länsisuomenkarjan lehmiin. Parannusta edelliseen vuoteen on 130 kiloa.

 

Ahlmanilla on länsisuomenkarjan ja itäsuomenkarjan geenipankkikarja. Länsisuomenkarjaa oli vuonna 2019 lypsyssä noin 32 lehmää ja itäsuomenkarjaa 8 lehmää. Lisäksi karjassa on kaksi hyvätuottoista pohjoissuomenkarjan lehmää. 10 vuodessa koko karjan keskituotos on parantunut liki 2000 kiloa. Itäsuomenkarjan lehmät lypsävät Ahlmanilla keskimäärin 5086 kiloa. Tämä on noin tuhat kiloa parempi tulos verrattuna kaikkiin itäsuomenkarjan tuotosseurannassa mukana oleviin lehmiin. Paras itäsuomenkarjan lehmä Lutukka lypsi 7160 kiloa vuodessa.

 

Tällä hetkellä karjassa on neljä yli 50 000 maitokiloa tuottanutta länsisuomenkarjan lypsävää; Iiris, Anette, Inkivääri ja Herukka. Paras länsisuomenkarjan lehmä Likka lypsi viime vuonna 10128 kiloa. Lisäksi karjassa on n. 90 000 maitokiloa tuottanut, karjan vanhin lehmä, pohjoissuomenkarjan Ylläs.

 

Hyviin tuloksiin on päästy vuosien jalostustyöllä, jossa on otettu huomioon geenipankkikarjan erityisvaatimukset. Tavoitteena on pitkäikäiset ja hyvinvoivat lehmät. Keskipoikimakerta, eli kuinka monta kertaa lehmä poikii ennen sen poistamista karjasta, on Ahlmanin lehmillä 3,68. Koko maassa kaikilla lehmillä vastaava arvo on 2,58. Vanhin lehmämme Ylläs on poikinut 9 kertaa ja kymmenettä poikimista odotellaan huhtikuuksi.

 

Ahlmanilla on tehty myös vuosia määrätietoista työtä ruokinnan soveltamiseen suomenkarjan tarpeisiin nähden. Viitisen vuotta sitten rehustusta säädettiin suomenkarjalle sopivammaksi tekemällä tilalle oma rehuresepti. Säilörehua täydennetään täysrehulla, joka räätälöidään rehutehtaan asiantuntijan ja Ahlmanin ruokintaosaajien kanssa suomenkarjalle sopivaksi. Rehussa ei käytetä lainkaan maissia eikä soijaa. Kun muutoksia tehtiin, samalla saatiin uskoa suomenkarjan erityisominaisuuksista. Sopivalla ruokinnalla lehmien terveys parani huomattavasti, jolloin eläinlääkärikustannukset pienenivät. Työtä on edelleen jatkettu parantamalla sopimustuottajan tekemän säilörehun laatua, jolloin lehmien ruokintaan ei ole tarvittu ylimääräistä lisävalkuaista vuoden aikana juuri lainkaan. Samalla kuitenkin tuotos on jatkanut kasvuaan ja ympäristö ja talous pysyvät kunnossa.

 

Lisätietoja:

Maatilamestari Harri Ala-Kapee

040 758 6658