Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

Ahlman tarjoaa Oriveden opiston kiinteistöjä kaupungille yhdellä eurolla

Sininen Kartanorakennus talvella.

Ahlmanin koulun Säätiö on tehnyt Oriveden kaupungille tarjouksen, jonka mukaan kaupunki voi ostaa Oriveden Opiston kiinteistökokonaisuuden yhden euron kauppahintaa vastaan. Tarjous pitää sisällään Kiinteistöosakeyhtiö Oriveden Koulutie 5 koko osakekannan, joka oikeuttaa Oriveden kaupungin keskustassa sijaitsevan runsaan 3,5 hehtaarin tontin ja sillä sijaitsevien rakennusten hallintaan. Säätiön tarjous on voimassa 15.8.2019 asti.

Oriveden Opiston toiminta siirtyi Ahlmanin koulun Säätiön vastuulle 1.1.2015 ja tähän järjestelyyn liittyvän sopimuksen mukaisesti Ahlman osti Opiston kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun yhden miljoonan euron kauppahinnalla 1.8.2016. Toiminnallisista ja taloudellisista syistä johtuen Opiston toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Ahlmanin Tampereen kampukselle 1.6.2018 alkaen.

Oriveden Opiston kiinteistö on ollut lähes keskeytyksettä Catella Oy:n myynnissä yli seitsemän vuoden ajan eikä tiloihin ole tänä aikana ollut kaupallista mielenkiintoa. Kevään 2018 aikana toteutettiin Ahlmanin ja Oriveden kaupungin yhteistyönä selvityshanke, jolla pyrittiin löytämään tiloille sellaista uutta käyttöä, joka mahdollistaisi tilojen ylläpidon ja kehityksen. Ahlmanin aloitteesta on käyty useita keskusteluja Oriveden kaupungin kanssa tilojen käyttömahdollisuudesta kaupungin palvelutuotantoon ja tätä varten Ahlman teetti mm. perusteellisen kuntotutkimuksen kaupungin kiinnostuksen kohteena olleista tiloista. Mitkään keskustelut eivät kuitenkaan ole edenneet päätöksenteon asteelle.

Opiston tilat ovat nyt olleet vuoden tyhjillään eikä Ahlmanilla ole tiloille omaa käyttöä. Säätiöllä ei ole resursseja kiinteistöjen kehittämiseen eivätkä Säätiön säännötkään anna siihen mahdollisuutta. Ahlman haluaa keskittyä perustehtävänsä hoitamiseen eli ammatilliseen ja vapaan sivistystyön koulutukseen ja on valmis luopumaan Opiston kiinteistöstä Oriveden kaupungin, kaupunkilaisten ja kansalaisjärjestöjen hyväksi.

 

Lisätietoja antavat:

Timo Jaakkola, toimitusjohtaja, p. 0400 732 145, timo.jaakkola@ahlman.fi
Heidi Tanhua, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 189 080