Skip to content
Ammatillista koulutusta, taideaineita, pelilinjoja, lähiruokaa sekä kokous- ja majoituspalveluja maaseutumiljöössä, Tampereen keskustan kupeessa.

ELY-keskukselta merkittävä panostus maakunnan kehittämiseen!

Lihaa paistumassa nuotiolla paistinpannulla.

Ahlman on saanut Pirkanmaan ELYkeskukselta sataprosenttisen rahoituksen Maaseudun kehittämisohjelmasta ”Parasta PirkanmaaltaRuokasektorin ja rajapintojen koordinaatio -hankkeeseen. ParPi-hanke edistää Pirkanmaan kehittämistoimintaa kokonaisuutena ja nostaa maakunnan ruokasektorin ja ruokamatkailun uudelle tasolle.

Hanke perustuu kehittäjätahojen tiiviiseen yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin perustuvaan määrätietoiseen maakunnan kehittämiseen. Hankkeella muodostetaan Pirkanmaan identiteetti ja pyritään tilanteeseen, jossa voidaan vahvistaa maakunnan imagoa ruoka- ja matkailumaakuntana. Pirkanmaalaiselle ruoalle ja ruokamatkailulle luodaan pohja, mistä ponnistaa, ja johon nojata paitsi yleinen alueellinen kehittäminen, myös yksittäisten tuotteiden ja yritysten markkinointi. Ruoantuotannon kestävyys, hiilensidonta ja muut ympäristökysymykset sekä aluetaloudellinen vaikuttavuus ovat toiminnan kärkinä.

Koordinaation rooli on toimia maakunnallisen yhteistyön moottorina ja törmäyttää ruokasektorin ja rajapintojen toimijoita. Selvitysten pohjalta määritellään yhteistyössä maakunnallisen kehittämisen tavoitteita ja suuntaviivoja seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Ruokasektorin käyttöön luodaan yhteiset viestintäkanavat, jotka palvelevat ensisijaisesti yrittäjiä, mutta myös kehittäjiä, kuluttajia ja vaikuttajia.

Hanketta toteutetaan Ahlmanin koulun Säätiön toimesta vuoteen 2022. Kumppaneina toimivat alueella kehittämistyötä toteuttavat tahot lähiruokaan, luonnontuotteisiin, luomuun ja ruokamatkailuun liittyen.

 

Lisätietoja antaa:

Eeva Ylinen, kehittämispäällikkö, Ahlman

0400 805 839, eeva.ylinen@ahlman.fi